RO a abandona
volume_up
{Verb}

Beispielsätze für "a abandona" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

RomanianTotuşi, fără a-mi abandona rezervele, am votat în favoarea raportului.
Nevertheless, without abandoning my reservations, I voted in favour of the report.
RomanianDacă Europa şi-ar abandona valorile fundamentale, nu ar mai fi Europa.
If Europe departed from its fundamental values, it could no longer be Europe.
RomanianTrebuie să facem acest lucru într-o manieră corectă şi plină de respect, fără a ne abandona valorile.
We must do this in a correct and respectful way, without abandoning our values.
RomanianTotuși, aceste lucruri nu trebuie să însemne că din acel moment comunitatea internațională va abandona cauza afgană.
All this, however, should not mean that the international community abandons the Afghan cause.
RomanianA pune la cale planuri de a exclude membri din zona euro echivalează cu a abandona ambiţia de a avea o Europă puternică în lume.
Contriving to exclude euro area members amounts to abandoning the ambition of a strong Europe in the world.
RomanianPutem lupta împotriva terorismului fără a abandona principiile democratice sau a restrânge drepturile omului şi libertatea mass-mediei?
Can we fight terrorism without abandoning democratic principles or restricting human rights and media freedom?
RomanianDe altfel, de-a lungul timpului căpitanul Dadis Camara, care s-a instalat la putere, a promis că va abandona cursa, că nu se va prezenta.
In fact, during all this time, Captain Dadis Camara, who assumed power, has promised that he will drop out of the contest and not present himself as a candidate.
RomanianCetăţenii noştri europeni nu l-au uitat şi nu ne-ar ierta dacă am abandona ambiţia de a vedea că Europa joacă un rol pe scena internaţională.
Our European citizens have not forgotten it, and they would not forgive us if we abandoned the ambition to see Europe play a role on the international stage.
RomanianÎnsă cred că, în următorii ani, vom vedea că îşi vor abandona opţiunile de excludere voluntară şi că vor dori să adere şi la Uniunea Monetară şi Economică.
I do think, however, that in the next few years, we will see them abandoning their opt-outs and wanting to join the Economic and Monetary Union too.
RomanianNu ar trebui să ne surprindă că tendinţa de a abandona terenurile şi rata ridicată a mortalităţii în rândul fermierilor au o probabilitate sporită de creştere în următorii câţiva ani.
We should not be surprised that the trend for leaving the land and the high death rate among farmers are likely to increase further over the next few years.