"înspre" Englisch Übersetzung

RO

"înspre" auf Englisch

EN
RO

înspre {Präposition}

volume_up
Tadjikistanul se află la intersecţia rutelor de tranzit pentru traficul de droguri dinspre Afganistan înspre Europa şi Rusia.
Tajikistan is at the crossroads of drug trafficking from Afghanistan to Europe and Russia.
Pentru moment, arătăm cu degetul înspre Germania, dar poate că, în curând, vom arăta cu degetul înspre propriile noastre state membre.
At the moment, we are pointing our fingers at Germany, but perhaps it will soon be our own Member States we are pointing at.
S-a confruntat şi cu emigraţie deoarece, în perioada dictaturii, a existat emigraţie economică înspre numeroase ţări europene.
It has also had experience of emigration since, at the time of the dictatorship, there was economic emigration to many European countries.
Este necesar să identificăm metode prin care să încurajăm consumatorii europeni înspre utilizarea masinilor electrice.
We must find ways of encouraging European consumers towards using electric cars.
Cu acest pachet, vom putem să înaintăm înspre un acord internaţional ambiţios în luna decembrie.
With this package, we are able to take steps towards reaching an ambitious international agreement in December.
. - În ultimii 50 de ani, femeile europene au făcut progrese enorme înspre egalitatea de gen.
. - Over the last 50 years, European women have made huge progress towards gender equality.

Beispielsätze für "înspre" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

RomanianÎmi conferă o înţelegere reală a direcţiei înspre care trebuie să ne îndreptăm.
They give me a real sense of the direction that we need to move in.
RomanianAceastă competiţie-surogat a dus ţara înspre o apatie politică şi a discreditat Duma.
This semblance of competition has led the country into political apathy and devalued the Duma.
RomanianFirește, înspre ei se îndreaptă toate gândurile noastre în această dimineață.
Clearly, our thoughts are very much with them this morning.
RomanianRestricţiile privind libertatea de circulaţie a cetăţenilor, înspre şi dinspre Cuba, nu s-au modificat.
Restrictions on citizens' freedom of movement into and within Cuba have not changed.
RomanianAvând în vedere criza economică, toate ţările acestea ar fi putut cu uşurinţă să se îndrepte înspre interior.
Given the economic crisis, all these countries might easily have turned inwards.
RomanianÎn primul rând, firește, compasiunea noastră se îndreaptă înspre victime.
First of all, our sympathy, clearly, goes to the victims.
RomanianÎn calitate de olandez, eu mă gândesc în primul rând înspre sud.
As a Dutchman, I am thinking primarily in a southerly direction.
RomanianFirește, compasiunea noastră se îndreaptă înspre toți cei care au murit sau care zac pe un pat de spital.
Indeed, our sympathy goes out to all those who have died or are lying in a hospital bed.
RomanianDacă privim înspre viitor, vedem cum spațiul din mările și oceanele noastre se limitează.
If we look to the future, we will see the space available in our seas and oceans becoming more restricted.
RomanianSper cu toată sinceritatea că este direcţia înspre care ne îndreptăm.
We sincerely hope that we will move in this direction.
RomanianÎn definitiv, în fiecare an, aruncăm milioane de tone de deșeuri electrice și electronice înspre ei.
After all, every year, we dump millions of tonnes of toxic electrical and electronic waste on them.
RomanianAnul acesta, la 8 februarie, feriboturi care navigau din Polonia înspre Suedia au fost expuse unor pericole imediate.
On 8 February this year, ferries sailing from Poland to Sweden were in immediate danger.
RomanianPutem apoi să ne îndreptăm atenția înspre chestiunea legată de modul în care funcționează de fapt gestionarea crizei.
We can then turn our attention to the question of how our crisis management is actually going.
RomanianTadjikistanul se află la intersecţia rutelor de tranzit pentru traficul de droguri dinspre Afganistan înspre Europa şi Rusia.
Tajikistan is at the crossroads of drug trafficking from Afghanistan to Europe and Russia.
RomanianÎnseamnă că trebuie să stopăm fluxul de capital direcţionat dinspre ţările în curs de dezvoltare înspre paradisurile fiscale.
It means that we must dry up streams of money that flow from developing countries into tax havens.
RomanianÎnspre acest scop ne îndreptăm eforturile acum.
RomanianŞi licitaţiile şi achiziţiile publice trebuie orientate înspre IMM-uri, pentru a le acorda o şansă acestor societăţi.
If nothing else, tendering and public procurement must also be made more SME-friendly in order to give these companies a chance.
RomanianPopoarele arabe privesc înspre noi.
RomanianMai există încă un element faţă de care am mari îndoieli şi, mai mult decât atât, se pare că lucrurile tind înspre această direcţie.
There is also something else about which I have serious doubts and, moreover, that seems to be the way things are going.
RomanianEi încep să manifeste îndoieli faţă de posibilitatea de a democratiza aceste state pentru a le conduce înspre NATO şi Uniunea Europeană.
They are beginning to doubt whether they can democratise those states and lead them into NATO and the European Union.