"zgłębiać" Englisch Übersetzung

PL

"zgłębiać" auf Englisch

volume_up
zgłębiać {imperf. Vb.}

PL zgłębiać
volume_up
{imperfektives Verb}

zgłębiać
volume_up
to bottom {Vb.} [übertr.]
zgłębiać (auch: zgłębić)
volume_up
to plumb {tr.V.} [übertr.] (mystery)

Synonyme (Polnisch) für "zgłębiać":

zgłębiać

Beispielsätze für "zgłębiać" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishNależy zachęcać i wspierać studentów, badaczy i nauczycieli pragnących zgłębiać tematykę unijnych instytucji i polityki.
Students, researchers and teachers who want to study EU institutions and policies in depth must be encouraged and supported in this.
PolishTen temat zacząłem zgłębiać.
PolishJak możemy je zgłębiać?
PolishZ jednej strony możemy zgłębiać największe tajemnice wszechświata i radykalnie przesuwać granicę technologii, co wyraźnie ukazuje ta konferencja.
On one hand, we can probe the deepest secrets of the universe and dramatically push back the frontiers of technology, as this conference vividly demonstrates.
PolishTo nie jest tylko bezsensowne porzekadło "pisz, co wiesz", trzeba zebrać całą swoją wiedzę i doświaczenie zgromadzone do tej pory, aby pomogły nam zgłębiać nieznane tematy.
It's about gathering up all of the knowledge and experience you've collected up to now to help you dive into the things you don't know.
PolishJednakże w zeszłym tygodniu uzgodniono, że pożądana byłaby wspólna reakcja polityczna oraz że należy dalej zgłębiać możliwość podjęcia skoordynowanych działań europejskich.
However, it was agreed last week that a common political response would be desirable and that the possibility of coordinated European action could be explored further.