"zataić" Englisch Übersetzung

PL

"zataić" auf Englisch

PL zataić
volume_up
{Verb}

Synonyme (Polnisch) für "zataić":

zataić

Beispielsätze für "zataić" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishW świetle dowodów wskazujących na głębię kapitalistycznego kryzysu (w swojej polityce), Parlamentowi Europejskiemu nie udało się zataić prawdziwej sytuacji.
Faced with evidence of the depth of the capitalist crisis (in its policies), the EP has failed to conceal the true situation.
PolishNie mogę zrozumieć, dlaczego my w Komisji Ochrony Środowiska zgodziliśmy się zataić informacje o glebach, które zostały wcześniej zanieczyszczone.
I cannot understand why we in the Committee on the Environment have agreed to maintain secrecy about soil containing inherited contamination.
PolishMuszę jednak zaznaczyć, że wiele państw członkowskich apeluje o udostępnienie środków europejskich, aby zataić fakt, iż same podejmują niewłaściwe działania.
However, I should point out that many Member States call for European resources in order to conceal the fact that they are taking inadequate measures themselves.
PolishWydawało się, że gdy tylko w pobliżu była kamera, wszystko jedno czy kamera wideo, czy ktoś z aparatem fotograficznym, o wiele trudniej było tym u władzy tak po prostu zataić historię.
And it seemed that whenever there was a camera around, or a video or film camera, it was a great deal harder to do -- for those in power to bury the story.