"zaostrzać" Englisch Übersetzung

PL

"zaostrzać" auf Englisch

volume_up
zaostrzać {imperf. Vb.}
EN

PL zaostrzać
volume_up
{imperfektives Verb}

zaostrzać (auch: zaostrzyć)
volume_up
to whet {Vb.} (appetite)

Beispielsätze für "zaostrzać" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishHydroksymocznik może zaostrzać rumień wywołany radioterapią.
An erythema caused by radiation therapy may be aggravated by hydroxycarbamide.
PolishProdukt leczniczy Cholestagel może wywoływać zaparcie, lub je zaostrzać.
Cholestagel can induce or worsen present constipation.
PolishZmiany klimatu będą zaostrzać sytuację, coraz więcej uchodźców będzie próbować podróży do Europy.
Climate change will exacerbate the situation, with even more refugees attempting the journey to Europe.
PolishCyprofloksacyna może zaostrzać objawy tej choroby.
Ciprofloxacin can exacerbate the symptoms of this disease.
PolishNie sądzę, że powinniśmy je zaostrzać.
I do not believe that we should make them stricter.
PolishU niektórych osób napady dny moczanowej mogą się zaostrzać w przypadku rozpoczynania leczenia pewnymi lekami kontrolującymi stężenia kwasu moczowego.
For some people, gout attacks may flare up when starting certain medicines that control uric acid levels.
PolishDlatego musimy uczynić to, co najtrudniejsze, a mianowicie uzyskać wysokie standardy międzynarodowe, a nie tylko zaostrzać przepisy w granicach Europy.
We must therefore do the hardest thing of all, which is to attain high international standards, not only tighten regulations within European borders.
PolishW czasie stosowania leku Vectibix i występowania reakcji skórnych na lek zalecane jest ograniczenie przebywania na słońcu, ponieważ światło słoneczne może zaostrzać objawy.
It is recommended that you limit sun exposure whilst receiving Vectibix and if you are experiencing skin reactions as sunlight can worsen these.
PolishMoim zdaniem negocjatorzy występujący w imieniu Parlamentu Europejskiego nie powinni zaostrzać sytuacji w tych negocjacjach, lecz przeciwnie - powinni zmierzać do porozumienia.
In my opinion, the European Parliament's negotiators should not exacerbate the situation in the talks, but, on the contrary, should aim to reach an agreement.