"zaczynać" Englisch Übersetzung

PL

"zaczynać" auf Englisch

volume_up
zaczynać {imperf. Vb.}

PL zaczynać
volume_up
[zaczynam|zaczynałbym] {imperfektives Verb}

1. Allgemein

Takie nowe podejście jest z pewnością pożądane, ale nie możemy zaczynać od zera.
This new approach is certainly to be welcomed, but we must not start again from scratch.
Oczywiście od tych bardzo dobrych projektów powinniśmy zaczynać.
And of course, it's the very good projects we should start doing.
Zgodziliśmy się zatem budować od tego momentu, a nie zaczynać od początku.
Therefore, the agreement is that we go on building from here and not start from the beginning.
Po piąte: polityka imigracyjna nie może zaczynać się na naszej granicy.
Fifth: immigration policy must not begin at our borders.
Zaczynać od stwierdzenia, że nasza wiedza i siła, zasadność działań są ograniczone.
We need to begin from the position that our knowledge, our power, our legitimacy is limited.
Argument musi się zaczynać od ukośnika i być ujęty w cudzysłów.
The argument must begin with a forward slash and be in quotes.
Zaczynamy historię od Ernesta, który jako wolontariusz bierze udział w spisie.
So we start off the story with Ernest, who volunteers as a census taker.
Zaczyna się od 17 wielbłądów i nie ma rozwiązania.
They start off like 17 camels -- no way to resolve it.
Krzywe zaczynają na podobnym poziomie.
They start off pretty close together.
Prezydencja słoweńska rozpoczyna się w czasie, gdy w Europie zaczynamy odczuwać nastrój umiarkowanego optymizmu w kwestii przyszłości UE.
The Slovenian Presidency commences at a time when, in Europe, a sense of moderate optimism regarding the EU's future is again beginning to be felt.
zaczynać
How did I get started in this business?
zaczynać (auch: zacząć)
volume_up
to tee off {Vb.} [übertr.]
We tee off in 10 minutes.

Synonyme (Polnisch) für "zaczynać":

zaczynać

Beispielsätze für "zaczynać" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishWiec ustawiasz go na początku, bo gdy zawiedzie, to przynajmniej wiesz, że nie musisz zaczynać od nowa.
So you put that up front so that, if it fails, at least you know you don't have to reset the whole thing.
PolishDla mnie lista priorytetów powinna się zaczynać od zdrowia publicznego, ochrony środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej.
For me the real priorities are public health, the environment and biodiversity.
PolishI za cztery, pięć tygodni można zaczynać zabawę od nowa.
And within four or five weeks, he can do it again.
PolishJestem przekonana, że rozmawiając o zmianach systemowych, nie możemy jednocześnie zaczynać debaty o wyłączeniach.
I firmly believe that we must not launch a debate on exemptions at the same time as talking about system changes.
PolishMówiłeś żeby nigdy nie zaczynać bez rozpoznania.
You said never go in without an over-watch.
PolishZgadzam się, pani poseł Doyle, proszę zaczynać.
PolishTo ma być -- nie chcę zaczynać.
This is supposed -- don't even get me started.
PolishNikt nie chciał zaczynać od nowa.
Polish♫ Sweeney: nie każ mi zaczynać.
PolishMoże pani zaczynać, panno Ryan.
PolishA więc, możemy zaczynać, Adam?
PolishNie należy zaczynać wszystkiego od początku, jak sugeruje Francja, ani też zgodzić się na brytyjski plan dla gloryfikowanej strefy wolnego handlu.
Now is not the time to go back to a French drawing board, nor to follow a new British plan for a glorified free trade zone.
Polishzaczynać od początku
PolishMożemy zaczynać.
PolishW przypadku uzyskania kontroli nadciśnienia w wyniku zintensyfikowanej terapii, ponowne leczenie produktem Dynepo należy ponownie zaczynać od zmniejszonych dawek. po
Once hypertension is controlled with more intensified therapy, Dynepo therapy should be re-started at a ng reduced dose. lo
PolishMożecie zaczynać.
PolishPotrzebujemy zrozumieć, że nie możemy zaczynać negacjacji kończących wojny lub pokój bez całkowietego udziału kobiet przy stole negocjacyjnym.
We need to understand that we cannot actually have negotiations of ending of wars or peace without fully including women at the negotiating table.
PolishChorzy z zaburzeniem czynności nerek U chorych ze schyłkową niewydolnością nerek leczenie zaczynać należy od dawki 135 mikrogramów (patrz punkt 5. 2).
Patients with renal impairment In patients with end stage renal disease, a starting dose of 135 micrograms should be used (see section 5.2).
PolishW przypadku uzyskania kontroli nadciśnienia w wyniku zintensyfikowanej terapii, ponowne leczenie produktem Dynepo należy ponownie zaczynać od zmniejszonych dawek. po
er Once hypertension is controlled with more intensified therapy, Dynepo therapy should be re-started at a reduced dose. ng Iron evaluation lo
PolishZaczynać musimy zawsze od stworzenia najwyższych standardów bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska, aby od samego początku zapobiegać takim katastrofom.
Our starting point must always be to create the highest security standards for people and for the environment, so as to prevent such disasters from the outset.