"zaciemniać" Englisch Übersetzung

PL

"zaciemniać" auf Englisch

volume_up
zaciemniać {imperf. Vb.}

PL zaciemniać
volume_up
[zaciemniam|zaciemniałbym] {imperfektives Verb}

1. Allgemein

zaciemniać
zaciemniać (auch: zaćmiewać, zaćmić, zaciemnić)
volume_up
to befog [befogged|befogged] {Vb.} [übertr.]
zaciemniać (auch: otumanić)
volume_up
to fog [fogged|fogged] {Vb.} [übertr.] (confuse)
Kryzys pokazał, że raje podatkowe zaciemniają, podkopują i osłabiają cały system finansowy, jak i światową gospodarkę.
The crisis showed that tax havens obscure, undermine and weaken the entire financial system and the world economy.
Ten znaczny postęp, który obserwowałem monitorując 14 punktów wyborczych w rejonie Gori, nie powinien zaciemniać trudności, jakie nadal występują w tym regionie.
This significant progress, which I observed when monitoring 14 polling stations in the Gori area, should not obscure the difficulties that persist in the region.
Obawiam się jednak, że mieszając tę kwestię z kwestią wolności reprodukcyjnej poseł Mitchell zaciemnia sprawę.
However, I fear that, by mixing up this issue with the issue of reproductive freedom, Mr Mitchell is obscuring the issue.

2. "obraz, prawdę"

zaciemniać (auch: przesłaniać)

Synonyme (Polnisch) für "zaciemniać":

zaciemniać

Beispielsätze für "zaciemniać" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishI stało się dnia onego, gdy Heli leżał na miejscu swojem, (a oczy jego już się były poczęły zaciemniać, i nie mógł dojrzeć.
And it came to pass at that time, when Eli was laid down in his place (now his eyes had begun to wax dim, so that he could not see),