"wymówić" Englisch Übersetzung

PL

"wymówić" auf Englisch

volume_up
wymówić {perf.Vb.}

PL wymówić
volume_up
{Verb}

wymówić (auch: wymawiać)
Niestety, prawie wszystkie te dobre intencje mają nazwy, które trudno wymówić.
Unfortunately, almost all these good intentions have names which are difficult to pronounce.
W przyszłości bardziej się postaram, aby poprawnie wymówić pani nazwisko.
I will try harder to pronounce your name correctly in future.
Innymi słowy mężczyzna musi wymówić imię swojej żony zanim nawet pozna swoje własne imię.
In other words, the man has to pronounce the name of his wife before he even knows his own name.
Tedy mu mówili: Wymówże teraz Szybolet; jeźli rzekł: Sybolet, a inaczej nie mógł wymówić, tedy pojmawszy go, zabijali go u brodu Jordańskiego.
then said they unto him, Say now Shibboleth; and he said Sibboleth; for he could not frame to pronounce it right: then they laid hold on him, and slew him at the fords of the Jordan.
wymówić (auch: wydobyć, wymawiać)
Wszystkie rzeczy są pełne zabaw, a człowiek nie może ich wymówić; oko nie nasyci się widzeniem, a ucho nie napełni się słyszeniem.
All things are full of weariness; man cannot utter [it]: the eye is not satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing.