"wyczuć" Englisch Übersetzung

PL

"wyczuć" auf Englisch

PL

wyczuć {Verb}

volume_up
Fundamentalizm jest powszechny w Pakistanie we wszystkich warstwach społecznych i da się go wyczuć nawet u studentów renomowanego Międzynarodowego Uniwersytetu Islamskiego.
Fundamentalism is widespread in Pakistan across all levels of society and can even be detected among students at the renowned International Islamic University.
volume_up
to psych {Vb.} [umg.] (out)
Cóż, to tylko jeden przykład na to, jak obecnie można wyczuć miasto i to w sposób, jaki był poza zasięgiem możliwości zaledwie kilka lat wcześniej.
Well, that's just one example of how we can sense the city today in a way that we couldn't have done just a few years ago.
Jeśli mamy ocalić naszą planetę, potrzebujemy wyczucia ambicji.
We need a sense of ambition if we are to save the planet.
Trzeba mieć wiele determinacji i zarazem wyczucia kompromisu, aby stworzyć tak spójny dokument.
Great determination is needed, as well as a sense of compromise, to create such a coherent document.

Synonyme (Polnisch) für "wyczuć":

wyczuć
wyczucie

Beispielsätze für "wyczuć" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishPotrafi wyczuć kiedy komórka jest gotowa, a chromosom dobrze ustawiony.
It's able to feel when the cell is ready, when the chromosome is correctly positioned.
PolishDotykiem należy wyczuć gdzie znajduje się system IONSYS oraz gdzie jest jego zaokrąglona strona.
By feel, determine where the IONSYS system is, and which side of IONSYS is rounded.
PolishDotykiem należy wyczuć, gdzie znaduje się system IONSYS oraz gdzie jest jego zaokrąglona strona.
By feel, determine where the IONSYS system is, and which side of IONSYS is rounded.
PolishPotrafili usłyszeć, wyczuć, zobaczyć rzeczy których ja nie mogłem zobaczyć.
They could hear things, smell things, see things I couldn't see.
PolishWypukły nadruk można wyczuć, przesuwając po nim opuszką palca lub lekko skrobiąc paznokciem.
To feel the raised print, run your finger over it or scratch it gently with your fingernail.
PolishTutti może wyczuć rozkładającą się krew z zębów, dwa metry pod ziemią.
Tutti can smell decaying blood on a tooth six feet underground.
PolishW ich wypowiedziach mogliśmy oczywiście wyczuć krytykę tego, co się wydarzyło w tym regionie.
In that, of course, there is a condemnation of what happened.
PolishTopią w nich tak dużo, że trudno im wyczuć nowe rynki.
They've got so much sunk in it that it's very difficult for them to spot emerging new markets.
PolishDlatego krytycy uważają, że daje się w nim wyczuć powiew zimnej wojny.
Critics therefore speak of a touch of cold war.
PolishJak on może wyczuć coś co jest zakopane pod budynkiem?
How can it smell anything buried under a building? he can
PolishNie mam przesadnie wrażliwego smaku, ale potrafię co nieco wyczuć.
And I'm not like some super taster, you know?
PolishW niektórych poprawkach zgłoszonych przez Grupę Unii na rzecz Europy Narodów (UEN) da się wyczuć pewne uprzedzenie.
There is a hint of bias in a number of the amendments to the resolution tabled by the UEN Group.
PolishBo Komisja Budżetowa to parlamentarny organ, który daje nam wyczuć, czy mamy pole manewru, czy też nie.
Because the Committee on Budgets is the parliamentary body in which we can measure whether we have leeway or not.
PolishLudzie potrafią to wyczuć; to karmi cynizm.
And people can smell that, and it feeds cynicism.
PolishMogłeś je zapewne wyczuć, jeżeli je dotknąłeś.
And you probably feel them if you grabbed it.
PolishFundamentalizm jest powszechny w Pakistanie we wszystkich warstwach społecznych i da się go wyczuć nawet u studentów renomowanego Międzynarodowego Uniwersytetu Islamskiego.
Fundamentalism is widespread in Pakistan across all levels of society and can even be detected among students at the renowned International Islamic University.