"wasze" Englisch Übersetzung

PL

"wasze" auf Englisch

EN

PL wasze
volume_up
{Pronomen}

wasze (auch: twój, twoje, twoja, swój)
volume_up
your {Pron.}
Całopalenia wasze nie są mi przyjemne, i ofiary wasze nie podobają mi się.
your burnt-offerings are not acceptable, nor your sacrifices pleasing unto me.
To nie jest moje EEG w Cedars; to jest wasze EEG dzisiejszej i wczorajszej nocy.
It's not my EEG at Cedars; it's your EEG tonight and last night.
Ale oczy wasze błogosławione, że widzą, i uszy wasze, że słyszą;
But blessed are your eyes, for they see; and your ears, for they hear.

Beispielsätze für "wasze" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishWasze pytania na które chciałbym odpowiedzieć to: Pierwsze, skąd przybyliśmy?
The questions I would like to talk about are: one, where did we come from?
PolishWasze pięć cyfr razem stworzy liczbę, którą ja postaram się podnieść do kwadratu.
Call out a single digit -- that will be the five-digit number that I will try to square.
PolishW Parlamencie zawsze będą posłowie, którzy wspierają wasze działania.
There will always be MEPs in this House who support the work that you do.
PolishZwyczajnie kochacie supermarkety, które spełniają wasze zachcianki, prawda?
Love them. ~~~ They just sell us what we want. ~~~ All right.
PolishBiznesmeni - czy wasze produkty i usługi są wierne samym sobie?
As businesses, are the economic offerings you are providing -- are they true to themselves?
PolishTo jest, abyśmy się u was zobopólnie ucieszyli przez społeczną wiarę, i waszę, i moję.
that is, that I with you may be comforted in you, each of us by the other's faith, both yours and mine.
PolishAB: Pomnóżcie 22 przez 47 i upewnijcie się że otrzymaliście 1.034, albo wasze kalkulatory nie działają.
AB: Multiply 22 times 47, make sure you get 1,034, or the calculators are not working.
PolishA Bóg mój napełni wszelką potrzebę waszę według bogactwa swego, chwalebnie, w Chrystusie Jezusie.
And my God shall supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus.
PolishI odpowiedział Pan: Idźcie; bo jutro dam je w ręce wasze.
And Jehovah said, Go up; for to-morrow I will deliver him into thy hand.
PolishNasze kraje są różne; chcemy, aby nasze społeczeństwa rozwijały się w zróżnicowany sposób, tak jak wasze.
We are different countries; we wish our societies to develop as differently as yours have.
PolishA iżeście synowie, przetoż posłał Bóg Ducha Syna swego w serca wasze, wołającego Abba, to jest Ojcze.
And because ye are sons, God sent forth the Spirit of his Son into our hearts, crying, Abba, Father.
PolishTo jest wasze pierwsze spotkanie. ~~~ Chcemy was wciągnąć i zaciekawić.
So remember, this is the first time you've met him, and we really want to draw you in and make you more curious.
PolishOto wasze kolejne założenie. ~~~ Chcę tutaj udowodnić, że będziecie robić założenia.
(Laughter) The other assumption that you made -- and this little lesson is to show you that you will make assumptions.
PolishCP: Na wasze szczęście nie nadajecie na żywo.
CP: You're lucky that this is not being streamed to them live right now.
PolishJeźlić mię prześladowali, i was prześladować będą; jeźli słowa moje zachowywali, i wasze zachowywać będą.
If they persecuted me, they will also persecute you; if they kept my word, they will keep yours also.
PolishWywodzą się z niego wszystkie wasze emocje i instynkt.
It's all those things, and all those gut reactions you have.
PolishAlbowiem gdzie jest skarb wasz, tam jest i serce wasze.
for where thy treasure is, there will thy heart be also.
PolishDlatego jesteście obolali a wasze serca się poddają.
That's why our bodies hurt and our hearts seem to give up.
PolishA tak niech się nikt nie chlubi ludźmi; albowiem wszystkie rzeczy są wasze.
PolishZmacniajcie się (a posili Bóg serca wasze) wszyscy, którzy nadzieję macie w Panu.