"usłyszeć o" Englisch Übersetzung

PL

"usłyszeć o" auf Englisch

PL usłyszeć o
volume_up
{Verb}

usłyszeć o (auch: słyszeć o)
(DE) Ja chciałbym usłyszeć o bieżącej sytuacji dotyczącej faktycznych zakupów w porównaniu do transakcji finansowych w sektorze energetyki.
(DE) I would be interested to hear about the current situation regarding real purchases as opposed to financial transactions in the energy sector.

Ähnliche Übersetzungen für "usłyszeć o" auf Englisch

usłyszeć Verb
English
o Adverb
English
o Präposition
o Interjektion
English
o! Interjektion
English
lecieć Verb

Beispielsätze für "usłyszeć o" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishTrzeba wreszcie usłyszeć wołanie o równoprawne traktowanie regionów peryferyjnych.
The request for equal treatment for the outermost regions must be heard.
PolishCieszę się, że będę mogła usłyszeć, co o tej sprawie sądzą przedstawiciele Komisji.
I look forward to hearing the viewpoints of the representatives of the Commission on this matter.
PolishChciałabym usłyszeć od pana coś o znaczeniu tych miejsc pracy.
I would like to hear you speak about the importance of those jobs.
PolishPrzenosimy się teraz na transmisję na żywo z Caracas, by usłyszeć życzenie o TED Prize Maestro Abreu.
We are going live to Caracas to hear Maestro Abreu's TED Prize wish.
PolishPowinni o tym usłyszeć, ale jest trochę zabawy z wyjaśnianiem detali technicznych, więc tego nie zrobię.
They should have heard of it, but it's a little tricky to explain in technical detail, so I won't do it.
PolishTa pieśń mężczyzny i jego żony pochodzi znikąd i zewsząd: można ją usłyszeć gdziekolwiek o każdej porze.
This song of the Man and his Wife is of no place and every place: you might hear it anywhere at any time.
PolishJaką opowieść chcielibyście wtedy o sobie usłyszeć?
What is the story you most want for them to tell?
PolishZacznę od technologii, ponieważ to konferencja TED i chcecie usłyszeć o technologii.
And I want to start with a bit on technology, because, of course, this is a TED Conference and you want to hear something on technology.
PolishChciałabym usłyszeć, co o tym myśli Komisja.
I would like some comments from the Commission on that.
PolishPrzed chwilą mogliśmy o nich usłyszeć.
PolishMieszkając w Wielkiej Brytanii można było usłyszeć o sprawie Sally Clark, matki dwojga dzieci, które nagle zmarły.
Those of you in Britain will know about what's become rather a celebrated case of a woman called Sally Clark, who had two babies who died suddenly.
Polishusłyszeć o czymś
PolishOczywiste jest jednak, że musi być istnieć w tym względzie pewna doza kontroli i z niecierpliwością oczekuję, by usłyszeć - we właściwym czasie - o szczegółach strategii Pana Komisarza.
However, it is clear that there must be some measure of control, and I look forward to hearing details of the Commissioner's strategy in due course.
PolishZamiast wzajemnych gratulacji, pochwał i upiększania rzeczywistości, chciałbym usłyszeć o ich porażkach i problemach nurtujących obywateli europejskich.
Instead of mutually congratulating and praising each other, and embellishing reality, I should like them to talk about their failures and about the problems preoccupying European citizens.
PolishNa skutek przecieku po Kopenhadze krąży pewien dokument, a zatem chciałabym teraz usłyszeć wyjaśnienie, w oparciu o kontakty z Komisją, czy jest to rzeczywista strategia Rady.
There is a leaked document circulating in Copenhagen and I want clarification now, based on contacts with the Commission, whether this is the true strategy of the Council.