"umieszczać" Englisch Übersetzung

PL

"umieszczać" auf Englisch

volume_up
umieszczać {imperf. Vb.}
PL

umieszczać [umieszczam|umieszczałbym] {imperfektives Verb}

volume_up
1. Allgemein
Nie umieszczać drenu bezpośrednio w miejscu implantacji ani w miejscu osteosyntezy.
Do not place a drain directly in the implant or fusion site.
Nie umieszczać drenu bezpośrednio w miejscu implantacji.
Do not place a drain directly in the implant site.
Systemu IONSYS nie należy umieszczać na zmienionych miejscach na skórze takich, jak
IONSYS should not be placed on abnormal skin sites, such as scars, burns or tattoos.
Nikt nie żądał, aby nie umieszczać tego sprawozdania w porządku obrad.
No one asked for that report not to be put on the agenda.
Po użyciu i umyciu należy zawsze umieszczać miarkę dozującą na zakrętce.
Always put the dosing cup back onto the cap after use and cleaning.
Po upływie tego okresu, produktu nie należy umieszczać ponownie w lodówce i należy go usunąć.
At the end of this period, the product should not be put back in the refrigerator and should be disposed of.
umieszczać (auch: umieścić)
Jednakże, choć Komisja ma prawo inicjatywy powoływania takich grup doradczych, nie jest konieczne umieszczanie w rozporządzeniu takiego przepisu.
However, although the Commission has the right of initiative to set up such advisory groups, it is not necessary for any such provision to be included in the regulation.
2. "w zagłębieniu czegoś"
umieszczać (auch: osadzać)
Po użyciu i umyciu należy zawsze umieszczać miarkę dozującą na zakrętce.
Always put the dosing cup back onto the cap after use and cleaning.

Beispielsätze für "umieszczać" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishZapisy takie najlepiej umieszczać jest w konwencjach międzynarodowych i w Karcie.
This is best done in relevant international conventions and in the Charter.
PolishSystemu IONSYS nie należy umieszczać na zmienionych miejscach na skórze takich, jak
IONSYS should not be placed on abnormal skin sites, such as scars, burns or tattoos.
PolishRapinyl jest małą, białą tabletką podjęzykową, którą należy umieszczać pod językiem.
Rapinyl is a small white sublingual tablet to be inserted under the tongue.
PolishLeku przechowywanego w temperaturze pokojowej nie należy z powrotem umieszczać w lodówce.
The product may not be returned to refrigerated storage after storage at room temperature.
PolishSpamerzy będą mogli komentować, ale nie będą mogli umieszczać aktywnych hiperłączy.
Spammers will still be able to leave comments, but they won't be able to publish active hyperlinks.
PolishPlaster należy umieszczać na suchej, czystej skórze podbrzusza (na brzuchu, poniżej linii talii).
The patch is applied to dry, clean skin on the lower abdomen (the tummy, below the waist).
PolishNie umieszczać w lodówce sporządzonego roztworu.
Do not refrigerate the solution after reconstitution.
PolishNatychmiast zaczęli umieszczać dużo krytycznych opinii.
But then authorities did something very smart.
PolishZużytych systemów transdermalnych, plastrów, nie należy wyrzucać do toalety ani umieszczać w pojemniku z płynem utylizacyjnym.
Used patches should not be flushed down the toilet nor placed in liquid waste disposal systems
PolishJeżeli pobrano za dużo roztworu z fiolki nie należy ponownie umieszczać usuniętej igły w strzykawce.
If you notice that you have withdrawn too much solution, do not re-insert the needle once it has been removed from the vial.
PolishTabletki należy umieszczać pod językiem i powinny one tam pozostawać do czasu rozpuszczenia się (może to trwać 5 do 10 minut).
The tablets must be placed under the tongue and allowed to dissolve (this may take 5 to 10 minutes).
PolishNie umieszczać w lodówce po sporządzeniu roztworu.
PolishUważaj, by nie umieszczać spacji w adresach URL.
PolishŚciany są gołe, więc ludzie mogą umieszczać na nich swoje wspominki, które do tej pory zamieszczanie były wzdłuż głownego ogrodzenia.
JA: The walls are bare by design, so people can fill them with their own memorials the way they already have along the current perimeter.
PolishDlatego naszym zdaniem nie ma sensu umieszczać ostrzeżenia na wszystkich etykietkach od wina, tak jak w przypadku papierosów.
So, in our view, it does not make sense to attach warning labels indiscriminately to bottles of wine like the labels on cigarette packets, for example.
PolishPlaster należy umieszczać na suchej, zdrowej skórze na brzuchu, biodrze lub pośladku niezwłocznie po jego wyjęciu z saszetki ochronnej.
The patch should be applied to dry, intact skin on the abdomen (tummy), hip, or buttock immediately after it is removed from the protective sachet.
PolishJednakże AIDS, niedożywienie, malaria i trzęsienia ziemi są bardziej naglącymi problemami i właśnie tam powinniśmy umieszczać nasze środki.
However, AIDS, malnutrition, malaria and earthquakes are more pressing problems today, and this is where we should be deploying our political resources.
PolishSygnałów politycznych nie należy umieszczać w stopce, ani też w załączniku do europejskiej dyrektywy bądź zarządzenia; trzeba je prawidłowo i dobitnie formułować.
Political signals should not be placed in a footnote or in an annex to a European directive or regulation; they need to be formulated properly.
PolishNie potrzeba już umieszczać mikrofonów w salonie, żeby usłyszeć rozmowy, po prostu ustawia się odbiór publicznie dostępnych kanałów mediów społecznych.
And you don't have to now go and instrument living rooms with microphones to get people's conversations, you just tune into publicly available social media feeds.
PolishPozwala on na stworzenie strony internetowej będącej hołdem dla kochanych osób, łącznie ze zdjęciami, filmami i opowieściami, które będą mogli umieszczać po twojej śmierci.
And what this lets you do is create an online tribute to your loved ones, complete with photos and videos and stories that they can post after you die.