"ukoronowanie" Englisch Übersetzung

PL

"ukoronowanie" auf Englisch

PL ukoronowanie
volume_up
{Neutrum}

ukoronowanie (auch: zwieńczenie, kamień szczytowy)
volume_up
capstone {Subst.}
ukoronowanie (auch: spełnienie, skonsumowanie)

Beispielsätze für "ukoronowanie" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishWażny moment w fizyce, oraz ukoronowanie fascynującej mnie historii.
And to me this is a really remarkable story, and a remarkable opportunity.
PolishWejście Słowacji do strefy euro to ukoronowanie godnego uwagi postępu, jaki słowacka gospodarka osiągnęła w ostatnim dziesięcioleciu.
Slovakia's entry into the euro area represents the crowning of the remarkable progress made by the Slovakian economy over the last decade.
PolishTa inicjatywa stanowi ukoronowanie koncepcji, że dostęp do Internetu i korzystanie z niego należą do podstawowych praw obywateli europejskich.
This initiative definitively establishes the idea that internet access and usage fall within the fundamental rights of European citizens.
PolishStanowi ona ukoronowanie jednego z aspektów pracy wykonywanej przez Parlament, wraz z Radą i pod kierunkiem Komisji.
It is the culmination of one aspect of the work conducted by Parliament, with the Council, under the guidance of the Commission.
PolishJest to pierwsza dyrektywa europejska, która ureguluje fundusze inwestycyjne wysokiego ryzyka, czyli fundusze hedgingowe i która stanowi ukoronowanie ponad rocznego procesu negocjacji.
This is the first European directive that will regulate high-risk investment funds - hedge funds - and is the culmination of a negotiation process that has lasted more than a year.