"ukazywać" Englisch Übersetzung

PL

"ukazywać" auf Englisch

volume_up
ukazywać {imperf. Vb.}

PL ukazywać
volume_up
[ukazuję|ukazywałbym] {imperfektives Verb}

Omawiana tu lista dostosowań zwykle ukazuje się co roku i świadczy o solidnej pracy Sekretariatu.
This adjustment list usually features every year and represents good work from the Secretariat.
Dane Komisji ukazują dramatyczny obraz obniżenia cen mleka i produktów mlecznych.
The Commission's figures provide a dramatic picture of the fall in prices for milk and milk products.
Kolejne ukazuje autentyczną potrzebę zmian.
The other picture is the popularity of the real need for change.
A to ukazuje kobiety i mężczyzn kierujących mieszanym protestem.
This picture shows a revolution started by women, and it shows women and men leading a mixed protest.

Beispielsätze für "ukazywać" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishTechnologia jest instrumentem pozwalającym mi ukazywać moje wizje w jakości HD, na żywo, na scenie.
Technology is an instrument that allowed me to manifest my visions in high definition, live, on stage.
Polish., kolejne zaś będą się ukazywać w następnych latach.
The first edition - as you are aware - of the Scoreboard was published at the beginning of 2008 and the exercise will be carried out yearly.