"twórczość" Englisch Übersetzung

PL

"twórczość" auf Englisch

PL twórczość
volume_up
{Feminin}

twórczość (auch: kreatywność)
Twórczość i kultura to wartości Unii Europejskiej, które już umocniliśmy i teraz musimy utrzymać.
Creativity and culture are values of the European Union which we have strengthened and have to maintain.
Jest rzeczą zasadniczej wagi, by chronić twórczość przed kradzieżą, bo tym jest właśnie piractwo i podrabianie.
I think it is crucial to protect creativity from theft, for that is what piracy and counterfeiting really is.
Dysponujemy w Europie bogactwem kultury i twórczości, które należy wspierać i rozwijać.
We have a wealth of culture and creativity in Europe which needs to be fostered and developed.
twórczość
volume_up
output {Subst.} (of composer, writer)
Obecnie niemalże wszystkie kraje afrykańskie pozostają w tyle w zakresie twórczości naukowej i zdolności w dziedzinie nauki.
Currently nearly all African countries are lagging behind with regard to scientific output and scientific capacity.
Twórczość kulturowa nie istnieje bez swoich twórców, a jeśli nie dostają oni wynagrodzenia za wykonywaną pracę, rozwój kulturowy ulega ograniczeniu.
There is no cultural output without its creators, and if they are not paid for the work they do, the result is a limit to cultural growth.
twórczość (auch: zakład, praca, wytwór, wyrób)
volume_up
work {Subst.}
Jakiego rodzaju wpływ mają wywierać nasze prace i nasza twórczość?
What influence do we want for our works and our creation?
Ale mam problem, bo tworzę te niesamowite rzeczy i ludzie mi mówią: „Znam twoją twórczość, jesteś tym facetem od programu eye candy (dosł.
But I've had a problem, because I make all this flying stuff and people say, "Oh, I know your work.
Zamierzam podążać dwoma kierunkami, które są nowe w mojej twórczości.
I'm going to share two directions that are new in my work.
twórczość (auch: dorobek artystyczny)
twórczość (auch: dorobek artystyczny)
volume_up
oeuvre {Subst.}

Synonyme (Polnisch) für "twórczość":

twórczość

Beispielsätze für "twórczość" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishMusimy zachęcać, pobudzać, chronić i nagradzać twórczość i innowacyjność.
We need to encourage, stimulate, protect and remunerate creation and innovation.
PolishTwórczość lekceważona jest skazana na zniknięcie.
Creativeness that is undermined is creativeness that is doomed to disappear.
PolishJakiego rodzaju wpływ mają wywierać nasze prace i nasza twórczość?
What influence do we want for our works and our creation?
PolishTa twórczość na ulicach była czymś co nas pociągało.
So this direction in the street were kind of interesting.
PolishGdy nasze systemy się psują, jak te wszędzie na świecie, jest okazja na twórczość i innowację.
Because when systems are broken, like the ones that we're seeing around the world, it's an opportunity for invention and for innovation.
PolishTo właśnie ta zachęta dla twórców, artystów i przedsiębiorców stymuluje tą ognistą twórczość i pomaga miastu kwitnąć. ~~~ Zachęca do współpracy.
It's inviting participation, and cities have, historically, invited all sorts of participation.
PolishMówię o ludziach przetwarzających twórczość innych, by za pomocą nowych technologii wyrazić siebie.
I'm not talking about nor justifying people taking other people's content in wholesale and distributing it without the permission of the copyright owner.
PolishZastąpiłoby ją przeciwieństwo kultury zapisu i odczytu: kultura wyłącznie odczytu, gdzie konsumuje się twórczość, ale konsument nie jest twórcą.
They would take it away. ~~~ And in its place, we'd have the opposite of read-write culture, what we could call read-only culture.
PolishMusimy zatem wspierać twórczość i innowacje z perspektywy zrównoważonego rozwoju łączącego konkurencyjność międzynarodową z ochroną MŚP.
We must therefore promote creation and innovation from a perspective of sustainable development which combines international competitiveness with protection for SMEs.
PolishFraza 'Sztuka jest czymkolwiek' wyraża trend, które otacza dzisiejszą twórczość -- pogląd, że: 'Ważne jest nie co robisz, ale jak to robisz'.
The phrase 'Art is whatever' expresses the current inclusiveness that surrounds art-making -- a sort of 'it ain't what you do, it's the way that you do it' notion.