"sprzężenie" Englisch Übersetzung

PL

"sprzężenie" auf Englisch

PL sprzężenie
volume_up
{Neutrum}

sprzężenie (auch: połączenie, związek, więź, kontakt)
sprzężenie (auch: połączenie, związek, kontakt, łączność)
volume_up
connexion {Subst.} [Brit.] [altmd.]
sprzężenie (auch: połączenie, sprzęg)
volume_up
coupling {Subst.}
sprzężenie
volume_up
linkage {Subst.}
sprzężenie
volume_up
feedback {Subst.} (from microphone)
They're feedback loops.
Było to niezamierzone sprzężenie zwrotne pomiędzy chodem ludzi a ruchem mostu, nieznane dla inżynierów.
It was a kind of unintended positive feedback loop between the way the people walked and the way the bridge began to move, that engineers knew nothing about.
Robimy także dwie bardzo istotne rzeczy, które jakby zasilają sprzężenie zwrotne. ~~~ Ułatwiamy ludziom dokładniej zrozumieć czym są te wszystkie wartości i na co mogą wskazywać.
And then we do two other very important things that kind of help fill in this feedback loop: we help people understand in a little more detail what these values are and what they might indicate.

Beispielsätze für "sprzężenie" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishWięc to marzenie zostało umożliwione przez sprzężenie dwóch znanych technologii.
So this dream is really enabled by the convergence of two known technologies.
PolishGłówne drogi metabolizmu to N- demetylacja i hydroksylacja, po których następuje sprzężenie z siarczanem i kwasem glukuronowym.
The major routes of metabolism are N-demethylation and hydroxylation, followed by conjugation with
PolishObecnie wydaje się, że istnieje "sprzężenie zwrotne” pomiędzy nowymi celami dla Unii a zapotrzebowaniem na ich finansowanie przez UE.
Today there seem to be a reciprocal action between new objectives for the Union and demands on financing by the EU.
PolishDziała tutaj klasyczne sprzężenie zwrotne. Najlepiej ilustrują to efekty znakomitego programu Europejska Stolica Kultury.
This is the classic knock-on effect, which is best illustrated by the effects of the splendid European Capital of Culture programme.
PolishGłówne drogi metabolizmu to N- demetylacja i hydroksylacja, po których następuje sprzężenie z siarczanem i kwasem glukuronowym.
The major routes of metabolism are N-demethylation and hydroxylation, followed by conjugation with sulphate and glucuronic acid.
PolishI potem to, w rezultacie, pchnęło nas, by spojrzeć na projekty o większej skali, gdzie sprzężenie tworzące krajobraz staje się elementem łączącym.
And then that, in turn, propelled us to look at larger-scale projects where this notion of landscape building interface becomes a connective tissue.
PolishSprzężenie zaczyna się od spersonalizowanej informacji, czyli dozwolonej prędkości na odcinku drogi na którym się znajdujecie, w tym przypadku 25 i, oczywiście, jedziecie szybciej.
So you start with the personalized data where the speed limit on the road that you are at that point is 25, and, of course, you're going faster than that.
PolishTo pozwala ci, dosłownie następuje sprzężenie zwrotne w twoim mózgu, wspomnienia pozwolą ci przewidzieć co stanie się dalej, pozwolą ci usłyszeć słowo, zanim je wypowiem.
It allows you to, literally it feeds back the signals into your brain; they'll let you see what's going to happen next, will let you hear the word "sentence" before I said it.