"rozbijać" Englisch Übersetzung

PL

"rozbijać" auf Englisch

volume_up
rozbijać {imperf. Vb.}

PL rozbijać
volume_up
[rozbijam|rozbijałbym] {imperfektives Verb}

1. Allgemein

volume_up
to atomise {Vb.} [Brit.] [übertr.] (destroy)
volume_up
to atomize [atomized|atomized] {Vb.} [Amer.] [übertr.] (destroy)
rozbijać (auch: potłuc)
Oczywiście w dawnych czasach samoloty się rozbijały i niestety w dalszym ciągu to się zdarza.
Certainly, aircraft crashed in the old days, and unfortunately they still do.
W ostatecznym rozrachunku nie ma różnicy, na podstawie jakich przepisów latają samoloty lub na podstawie jakich przepisów się rozbijają.
Ultimately, it does not matter under which rules planes are flying or under which rules they are crashing.
Opowiada się historię, że wychodząc na próby bracia Wright za każdym razem brali ze sobą pięć zestawów części, ponieważ tyle razy się rozbijali przed przyjściem na kolację.
And they tell stories of how every time the Wright brothers went out, they would have to take five sets of parts, because that's how many times they would crash before they came in for supper.
rozbijać (auch: rozbić)
volume_up
to raid [raided|raided] {Vb.} [übertr.] (piggybank)
rozbijać (auch: rozbić, gromić, miażdżyć, tłuc)
Albo, w jaki sposób każdego dnia bezpiecznie rozbijać i usuwać 83 miliony jaj?
Or, how do you safely smash and dispose of 83 million eggs every day?
Mogę po prostu dzielić liczby - to prawie jak rozbijanie atomów.
I can just divide numbers, that's like atom smashing.

2. "na atomy"

rozbijać (auch: rozbić)
volume_up
to atomise {Vb.} [Brit.]
rozbijać (auch: rozpylać, rozbić)

3. "obóz"

rozbijać (auch: rozbić)
Ale do niej przyciągną pasterze i trzody ich; rozbiją przeciwko niej namioty w około, spasie każdy miejsce swoje, i rzeką:
Shepherds with their flocks shall come unto her; they shall pitch their tents against her round about; they shall feed every one in his place.

Synonyme (Polnisch) für "rozbijać":

rozbijać

Beispielsätze für "rozbijać" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishNie zacząłeś nawet...... rozbijać swojej tożsamości czy strachu.
You haven't even begun... to dismantle your identity or your fear.
PolishJeśli zostawisz go, zanim on skończy rozbijać to na kawałki...... to nigdy nie będzie w stanie przejść na drugą stronę.
If you leave him before he gets done dismantling... he will never make it to the other side, okay?
PolishKolejnym i zarazem ostatnim pytaniem było jaką siłą dysponują ustonogi, skoro potrafią rozbijać ślimaki?
So the next and final question was, well, how much force does a mantis shrimp produce if they're able to break open snails?
Polishrozbijać się po
PolishMówimy więc o tym, by dać dom wędrowcom, podczas gdy w niektórych europejskich państwach, a konkretnie w kraju pani Reding, ludzie ci nie mogą nawet rozbijać obozów.
Thus we talk of giving a home to travellers, whilst in some European countries, specifically that of Mrs Reding, these people cannot even set up camp.