"przyzwoity" Englisch Übersetzung

PL

"przyzwoity" auf Englisch

PL przyzwoity
volume_up
{Adjektiv Maskulin}

przyzwoity (auch: porządny, godny, cenzuralny)
volume_up
decent {Adj.}
W liście tym autorzy napisali: "Przyzwoity kapitalizm potrzebuje skutecznej polityki publicznej.
In that letter they wrote, 'Decent capitalism needs effective public policy.
Ludzie muszą być traktowani w przyzwoity sposób.
People need to be treated in a decent way.
Wiele naszych dokumentów zawiera takie określenia, jak "przyzwoita praca”.
Many of our documents use the expressions 'decent work' and 'decent jobs'.
Według mnie przedstawione tutaj sprawozdanie zawiera przyzwoite i realistyczne propozycje.
In my view, the result here is a respectable and realistic document.
Domagają się, abyśmy im umożliwili godne wykonywanie pracy, sprzedaż produktów po przyzwoitych i uczciwych cenach, odpowiadających wysiłkom i inwestycjom, które poczynili.
They are asking us to be able to do the work in a dignified way, selling their products at respectable, fair prices that are in line with the effort and investment they have put in.
przyzwoity
volume_up
seemly {Adj.}
przyzwoity (auch: znośny, umiarkowany, do zniesienia)
przyzwoity (auch: odpowiedni, stosowny)

Beispielsätze für "przyzwoity" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishDlatego też musimy kontynuować dyskusje w tej sprawie, aby osiągnąć przyzwoity kompromis.
Therefore, on this point, we need to continue discussions to reach a good compromise.
PolishPrzyzwoity, skuteczny, żadnego haju, całkowicie bezpieczny, bezwartościowy na czarnym rynku.
It was clean, efficient, there was no high, there was really no danger, it had no street value.
PolishChoć udało nam się osiągnąć przyzwoity wstępny wynik, umowa ujawniła wiele słabości naszego systemu.
Apart from the fact that we have managed to produce a reasonably good interim result, the agreement reveals a number of weaknesses in our system.
PolishJestem pewna, że będziemy w stanie przygotować bardzo przyzwoity pakiet dla producentów mleka działających na obszarach, na których występują trudności.
I am sure that we will be able to design a very nice package for the milk producers in those areas that are facing difficulties.
PolishPrezydencja czeska również uznaje znaczenie tego dossier i sądzę, że osiągnęliśmy przyzwoity rezultat, korzystny nie tylko dla chętnych do swobodnego przemieszczania się po Europie.
The Czech Presidency also recognised the significance of this dossier, and I think we achieved a sound result, not least for everyone who wants to move freely in Europe.