"przyjechać" Englisch Übersetzung

PL

"przyjechać" auf Englisch

PL przyjechać
volume_up
{perfektives Verb}

Proszę nie zapominać, że mamy ku temu obiektywny powód, mianowicie nie tak łatwo tu przyjechać z Hiszpanii.
Do not forget we have an objective reason, namely, that it is not so easy to arrive here from Spain.
A więc policja czeka, aż przyjedzie straż pożarna, aby rozciąć samochód i wydostać ciało kierowcy.
And the police are waiting for the fire department to arrive to cut apart the vehicle to extract the body of the driver.
Lekarz, medyczny zespół z Uniwersytetu Miami przyjechali o 5 rano.
The doctor, medical team from University of Miami arrived at five in the morning.
przyjechać (auch: oberwać, dostać, przyjąć, dostać się)
Wysiądź z samochodu, i idź stanąć tam na miejscu parkingowym do czasu, kiedy przyjadę".
Get out of the car and go stand in the parking space till I get there."
I chcieli żeby przyjechał i wybudował coś w ich porcie.
"When you get here we'll explain it."
I musimy przyciągnąć rodziny, mieszkańców, którzy tu przyjadą i osiądą na stałe, wychowają i wykształcą swoje dzieci i dostaną pierwszą pracę.
And you'll need to attract families, the residents who will come and live there permanently, raise their children, get an education for their children, and get their first job.
przyjechać

Synonyme (Polnisch) für "przyjechać":

przyjechać

Beispielsätze für "przyjechać" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishCzy mógłbyś przyjechać do Ohio z tym mężczyzną, z którym teraz żyjesz?
Could you please come to Ohio, and please bring that man that I know you have found by now.
PolishBardzo przejmuję się tutaj losami każdego z nich, ale nie wszyscy mogą przyjechać do Europy.
I feel very strongly about every individual's fate here, but not all of them can come to Europe.
Polish"Musisz przyjechać."
Look, if this happens to you, I can give you ... This stuff is still not as good at the original equipment."
PolishKażdy pracownik z państwa członkowskiego UE może do nas przyjechać i pracować we Francji.
Any worker from any EU country can come and work in France.
PolishPan poseł Gollnisch i przywódca jego partii, pan Le Pen, chcą przyjechać do Irlandii w związku z Traktatem.
He and his leader, Mr Le Pen, want to come to Ireland in connection with the Treaty.
PolishOn musiał tutaj przyjechać z tym jakąś ciężarówką, albo TIR-em."
He had to come in like a truck, a semi, with this thing."
PolishJeżeli faktycznie tak było, następnym razem proszę przyjechać pociągiem.
If this is the case, next time, take the train.
PolishChciałem przyjechać tutaj od czasu tamtej tragedii.
Tourist: I've been wanting to come down here since this happened.
PolishOczywiście popieram ułatwienie podróży dla obywateli państw trzecich, którzy chcą przyjechać do UE.
I am, of course, in favour of facilitating travel for citizens of third countries who want to travel to the EU.
PolishA potem ty dzwonisz i mówisz, że chcesz przyjechać i przeprowadzić wywiad ze mną.
PolishNie oznacza to toczenia batalii z tymi, którzy chcą lub nie chcą przyjechać do Strasburga.
That does not mean, ladies and gentlemen, waging war on those who do or do not want to come to Strasbourg.
PolishMuszę przebyć siedem oceanów i przyjechać, aby cię zobaczyć.
PolishOczywiście to pacjent musi do nas przyjechać.
Obviously, it is the patients who must come to us.
PolishKażdy, kto chce się przekonać, co się dzieje, gdy ciągle wydaje się więcej niż się ma, powinien przyjechać do Grecji.
Anyone who wants to learn what happens when you consistently spend more than you have just needs to come to Greece.
PolishPo to żeby przyjechać i powtórzyć efekt Bilbao.
PolishMiałem szczęście przyjechać do USA zaraz po liceum i mogłem pracować nad tą technologią i rozwijać różne pomysły.
I was very lucky to come to the US right after high school, and was able to work on this technology and develop some devices.
PolishPowinniśmy pozwolić im przyjechać do Europy!
PolishOna mogła nie przyjechać do tego miasta.
PolishPojawiła się informacja, że przedstawiciele Memoriału nie mogli przyjechać do Parlamentu i odebrać nagrody w zeszłym roku.
We were informed that representatives of Memorial were not able to come to Parliament to receive the Sakharov Prize last year.
PolishPozwólcie wielu ludziom tu przyjechać.