"przekonująco" Englisch Übersetzung

PL

"przekonująco" auf Englisch

PL przekonująco
volume_up
{Adverb}

przekonująco
To zadanie także wykonują Państwo bardzo profesjonalnie i przekonująco.
This task, too, you have performed very professionally and convincingly.
Administracyjna i finansowa presja na ograniczanie produkcji cukru z 18 do 12 milionów ton nie jest przekonująco uzasadniana.
The administrative and financial pressure to cut back sugar production from 18 to 12 million tonnes is not convincingly justified.
Pan sekretarz stanu Lobo Antunes przekonująco przedstawił tu wysiłki Rady.
. - (DE) Madam President, State Secretary Lobo Antunes has convincingly demonstrated the Council's efforts here.
przekonująco (auch: znacząco, wymownie, skutecznie)
przekonująco
W każdym razie bardziej przekonująco, ale też z większym cynizmem, mówił o tym asystent Sekretarza Stanu USA, pan Rosenzweig.
In any case, this has been said more plausibly but also more cynically by Mr Rosenzweig, the US Assistant Secretary involved.

Beispielsätze für "przekonująco" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishMusimy mówić wyraźnie jednym głosem i dużo bardziej przekonująco.
We must clearly speak with one voice, and do so much more forcefully.
PolishW zasadzie zgadzam się także z punktami przedstawionymi bardzo przekonująco przez panią posłankę Flautre.
Basically I also agree with the points put very cogently by Mrs Flautre.
PolishOświadczenia rosyjskich przywódców, że flota czarnomorska nie zostanie wykorzystana przeciwko sąsiadom nie brzmi mało przekonująco.
The statements by Russian leaders that the Black Sea fleet will never be used against its neighbours do not sound too sincere.
PolishPrzedmiotowa umowa zawiera klauzulę, która nie brzmi i nigdy nie brzmiała dla nas przekonująco.
(IT) Mr President, Commissioner, this agreement contains a clause that does not convince us and has never convinced us.
Polishmówić przekonująco, ale nie robić
PolishSprawozdawca przekonująco przedstawia potrzebę lepszej koordynacji i podziału zadań pomiędzy siły cywilne i wojskowe w ramach zarządzania kryzysowego.
The rapporteur successfully argues the need for a better coordination and division of tasks between civilian and military forces in crisis management.