"przeczytać" Englisch Übersetzung

PL

"przeczytać" auf Englisch

EN

PL przeczytać
volume_up
{perfektives Verb}

Przed podaniem leku Rebif należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję:
For administration of Rebif, please read the following instructions carefully:
Przed podaniem leku Rebif należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję:
For the administration of Rebif, please read the following instructions carefully:
każdemu pacjentowi należy przypomnieć, że powinien przeczytać Ulotkę dla pacjenta
each patient should be reminded to read the Package Leaflet included in the Ziagen pack.

Beispielsätze für "przeczytać" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishNależy przeczytać punkty 4 i 8, w części 4 instrukcji użytkowania „ Często zadawane pytania ”.
See Commonly Asked Questions, numbers 4 and 8, in Section 4 of this user manual.
PolishNależy przeczytać punkt 4, w części 4 instrukcji użytkowania „ Często zadawane pytania ”.
See Commonly Asked Questions, number 4, in Section 4 of this user manual.
PolishNależy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
PolishNależy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
PolishPrzypadkowe wstrzyknięcie jest niebezpieczne - przed użyciem należy przeczytać ulotkę.
Accidental injection is dangerous – see package insert before use.
PolishNależy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
You must also keep a close watch on your blood sugar levels by testing your blood glucose often.
PolishNależy przeczytać Instrukcję użytkowania inhalatora insulinowego zamieszczoną na końcu tej ulotki.
Always follow your doctor’s instructions about when and how to take EXUBERA.
PolishNależy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
Ask you pharmacist if you need more information or advice.
PolishPowinniśmy wspierać wysiłki, w rezultacie których książki będzie można przeszukać, przeczytać i ściągnąć.
We should support efforts to make books searchable, readable and downloadable.
PolishNależy bardzo uważnie przeczytać poniższe instrukcje, aby być przekonanym, że FOSAVANCE przyniesie korzyść.
Follow these instructions carefully to make sure you will benefit from FOSAVANCE.
PolishNależy bardzo uważnie przeczytać poniższe instrukcje, aby być przekonanym, że ADROVANCE przyniesie korzyść.
Follow these instructions carefully to make sure you will benefit from ADROVANCE.
PolishWystarczy uważnie przeczytać art. 121, by w pełni to zrozumieć.
Take a close look at Article 121 so that you are fully aware of this.
PolishJeśli miesza się insuliny, należy przeczytać instrukcje dotyczące mieszania w punkcie (ii) i 6. 2.
If mixing insulins, refer to the instructions for mixing that follow in Section (ii) and 6.2.
PolishWarto także przeczytać porady dotyczące ochrony swojego konta.
Also, you may want to review some tips for protecting your account.
PolishChciałbym przeczytać odpowiedzi Komisji na pytania, które postawili tu moi koledzy wraz ze mną.
I look forward to reading the Commission's response to the questions my colleagues and I have raised.
PolishProszę ponownie przeczytać rezolucję Parlamentu i natychmiast zagłosować za nieobwarowanym warunkami celem 30 %.
Reread Parliament's resolution and immediately opt for an unconditional 30%.
PolishW takim przypadku należy przeczytać punkt „ Ważne informacje o niektórych składnikach leku Diacomit ”.
In this case, please see below: “ Important information about some of the ingredients of Diacomit”.
PolishNależy przeczytać ulotkę, aby zapoznać się z dodatkowymi informacjami.
See the package leaflet for further information
PolishJeżeli witryna ma wiele poddomen, należy przeczytać artykuły:.
and www.sample.com represent multiple root domains.
PolishW celu uzyskania dalszych informacji należy przeczytać ulotkę.
See the package leaflet for further information