PL przeciętnie
volume_up
{Adverb}

przeciętnie (auch: średnio)
przeciętnie
Czas prowadzenia pojazdu stanowi - przeciętnie - zaledwie połowę czasu pracy kierowcy.
Driving time represents only half - on average - of the working time of a driver.
Przeciętnie żyjemy dziś 34 lata dłużej niż pokolenie naszych pradziadków.
We are living on average today 34 years longer than our great-grandparents did.
Odpowiedź: Przecietnie, zabrało im to, trzy i pół minuty dłużej.
Answer: It took them, on average, three and a half minutes longer.
przeciętnie

Beispielsätze für "przeciętnie" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishObjętość dystrybucji montelukastu w stanie stacjonarnym wynosi przeciętnie 8- 11 litrów.
The steady-state volume of distribution of montelukast averages 8-11 liters.
PolishKlirens osoczowy montelukastu u zdrowych osób dorosłych wynosi przeciętnie 45 ml/ min.
The plasma clearance of montelukast averages 45 ml/ min in healthy adults.
PolishZabijano przeciętnie cztery miliony psów i kotów rocznie.
Cities gave them a charter to get rid of the stray animals on the street and destroy them.
PolishRozpuszczenie produktu Nplate trwa przeciętnie mniej niż 2 minuty.
Generally, dissolution of Nplate takes less than 2 minutes.
PolishWażka wygląda raczej przeciętnie.
PolishA odpowiedź brzmi, że po pierwsze, myślę, że przeciętnie ludzie częściej grali w gry o wyniku z obopólnym zyskiem, niż z obopólną przegraną.
And the answer is, first of all, on balance I would say people have played their games to more win-win outcomes than lose-lose outcomes.
PolishA ta różnica jest jeszcze większa wśród mężczyzn, dla których oczekiwana długość trwania życia jest o 11 lat dłuższa niż przeciętnie w Ameryce.
And the difference is even more pronounced among men, who are expected to live about 11 years longer than their American counterparts.
PolishStężenie w osoczu spada szybko i okres połowicznej eliminacji we wszystkich badaniach preparatu Trazec prowadzonych u ochotników i pacjentów z cukrzycą typu 2, wynosił przeciętnie 1, 5 godziny.
Plasma concentrations decline rapidly and the elimination half-life of nateglinide typically averaged 1.5 hours in all studies of Trazec in volunteers and type 2 diabetic patients.
PolishStężenie w osoczu spada szybko i okres połowicznej eliminacji we wszystkich badaniach preparatu Starlix prowadzonych u ochotników i pacjentów z cukrzycą typu 2, wynosił przeciętnie 1, 5 godziny.
Plasma concentrations decline rapidly and the elimination half-life of nateglinide typically averaged 1.5 hours in all studies of Starlix in volunteers and type 2 diabetic patients.