"postępowanie sądowe" Englisch Übersetzung

PL

"postępowanie sądowe" auf Englisch

PL postępowanie sądowe
volume_up
{Neutrum}

1. Allgemein

postępowanie sądowe (auch: akcja, działanie, czynność, czyn)
volume_up
action {Subst.}
Wiemy, że Fibres and Fabrics International wszczęła postępowanie sądowe przeciwko Clean Clothes Campaign.
We are aware of the legal action that has been taken by Fibres and Fabrics International against the Clean Clothes Campaign.

2. Rechtswesen

postępowanie sądowe (auch: sprawa sądowa)
volume_up
process {Subst.}

Ähnliche Übersetzungen für "postępowanie sądowe" auf Englisch

postępowanie Substantiv
postępować Verb
sądowy Adjektiv

Beispielsätze für "postępowanie sądowe" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishKomisja natomiast wszczęła nowe postępowanie sądowe przeciwko Holandii w związku z takimi właśnie błędami.
Instead, the Commission has instituted new legal proceedings against the Netherlands in respect of precisely such mistakes.
PolishUważam za niezbędne oświadczyć, iż nikt nie ma prawa ingerować w postępowanie sądowe i działania prokuratorskie.
I consider it necessary to declare that nobody is eligible to interfere in judicial proceedings and prosecution activities.
PolishJeśli Francja nie udzieli pozytywnej i akceptowalnej odpowiedzi do dnia 15 października, postępowanie sądowe zostanie wszczęte.
If France has not answered in a positive, acceptable way before 15 October, this court procedure is going to be implemented.
PolishPonadto, wszczęto odpowiednie postępowanie sądowe w celu uzyskania zwrotu kosztów poniesionych w na skutek tej katastrofy.
Moreover, appropriate legal proceedings have been initiated in order to obtain a refund for the costs incurred following the disaster.
Polishwszcząć postępowanie sądowe
PolishZostało wobec nich wszczęte dochodzenie, a według wszystkich obserwatorów międzynarodowych, postępowanie sądowe było dalekie od rzetelności.
They were prosecuted and, according to all the international observers, including Amnesty International, the court proceedings were far from fair.
Polish., a UCLAF i następnie OLAF uważnie śledziły wynikające z tego dochodzenia postępowanie sądowe.
It was investigated by the national authorities in the mid-1990s, and the resulting judicial proceedings have been closely followed by UCLAF and subsequently OLAF.
PolishOstatnie planowane przesłuchanie zostało 18 października znowu przełożone i od tego czasu tych siedmiu ludzi nie ma żadnych widoków na prawidłowe postępowanie sądowe.
The latest scheduled hearing was postponed again on 18 October, leaving these seven people since then without any clear prospect of proper judicial proceedings.