"pośrednictwo" Englisch Übersetzung

PL

"pośrednictwo" auf Englisch

PL

pośrednictwo {Neutrum}

volume_up
pośrednictwo (auch: oddział, agencja, urząd, filia)
Proporcja niepewnych umów o pracę (praca czasowa, niedobrowolne zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin, praca przez pośrednictwo) znacznie wzrosła.
The proportion of precarious employment contracts (temporary work, involuntary part-time work, agency work) has risen considerably.
Nie bierze pod uwagę ludzi, którzy samodzielnie, bez pośrednictwa biura podróży, rezerwują wakacje przez Internet.
It does not take into account people who are booking their holidays themselves on the Internet without using a travel agency.
Agencja stale monitoruje bezpieczeństwo stosowania leków za pośrednictwem sieci nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.
The safety of medicines is monitored constantly by the Agency through a pharmacovigilance network.
pośrednictwo (auch: mediacja, zapośredniczenie)
Mamy nadzieję, że to pośrednictwo przyczyni się do bezpiecznego, pokojowego i trwałego rozwiązania sytuacji w Gwinei.
We hope that his mediation will contribute to a secure, peaceful and lasting solution to the situation in Guinea.
Za pośrednictwem spółek offshore rzeczywiście próbowano dwukrotnie wykorzystywać prawa do emisji.
With the mediation of offshore companies, there was an attempt in effect to use emission rights twice.
pośrednictwo

Beispielsätze für "pośrednictwo" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishPan Tabajdi mówił o regionach, także o moim regionie - Śląsku, że to jest pewne pośrednictwo.
Mr Tabajdi spoke of the regions, and also of my region, Silesia, and said that it is in a certain sense a kind of mediator.
PolishTo pierwsze - przekraczanie granic, pośrednictwo - Fritz Lanting powiedział, że był pośrednikiem.
So that's one -- this boundary crossing, this go-between which -- Fritz Lanting, is that his name, actually said that he was a go-between.