"pański" Englisch Übersetzung

PL

"pański" auf Englisch

PL pański
volume_up
{Pronomen}

pański (auch: twój, twoje, twoja, swój)
volume_up
your {Pron.}
Oczywiście nie pańskie, panie premierze; przyznaję, że w latach 80. to nie był pański rząd.
Not yours of course, Prime Minister; I acknowledge that, in the 1980s, it was not your government.
Pański poprzednik nie miał łatwego, ani pozytywnego startu.
Prime Minister, your predecessor did not have an easy or positive start.
Z tej pespektywy pański program nie wnosi niestety nic nowego.
From this perspective, unfortunately, there is nothing new in your programme.
pański (auch: twój, wasz, pan, pani)
volume_up
thy {Pron.} [arch.]
Głos Pański na miasto woła: (ale roztropny sam się ogląda na imię twoje, o Boże
The voice of Jehovah crieth unto the city, and [the man of] wisdom will see thy name: hear ye the rod, and who hath appointed it.
Wspominać sobie będę na sprawy Pańskie, a przypominać sobie będę dziwne sprawy twoje, zdawna uczynione.
I will meditate also upon all thy work, And muse on thy doings.
I rzekła Maryja: Oto służebnica Pańska; niechże mi się stanie według słowa twego.
And Mary said, Behold, the handmaid of the Lord; be it unto me according to thy word.
pański (auch: twój, wasz)
volume_up
yours {Pron.}
Ponieważ pański kraj jest niewielki, może mógłby pan postawić diagnozę, dlaczego nigdy nie udaje nam się ustalić rozwiązań.
Since yours is a small country, you might be able to diagnose why we never arrive at solutions.
Oczywiście nie pańskie, panie premierze; przyznaję, że w latach 80. to nie był pański rząd.
Not yours of course, Prime Minister; I acknowledge that, in the 1980s, it was not your government.
Zawsze tak twierdziliśmy, a jeśli panu tego nie przekazano, to nie nasz, lecz pański problem.
We have always said so and if this has not been relayed to you, it is not our problem, but yours.

Synonyme (Polnisch) für "pański":

pański

Beispielsätze für "pański" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishNa głos Pański z bólem pustynia rodzą; z bólem rodzi na głos Pański pustynai Kades.
The voice of Jehovah shaketh the wilderness; Jehovah shaketh the wilderness of Kadesh.
Polishbo bliski jest dzień Pański, a przychodzi jako spustoszenie od Wszechmocnego.
for the day of Jehovah is at hand, and as destruction from the Almighty shall it come.
PolishBoże daj, aby wszystek lud Pański prorokował, a iżby dał Pan Ducha swego na nie!
would that all Jehovah's people were prophets, that Jehovah would put his Spirit upon them!
PolishI począł go Duch Pański umacniać w obozie Dan między Saraa i między Estaol.
And the Spirit of Jehovah began to move him in Mahaneh-dan, between Zorah and Eshtaol.
PolishZatacza obóz Anioł Pański około tych, którzy się go boją, i wyrywa ich.
Oh taste and see that Jehovah is good: Blessed is the man that taketh refuge in him.
PolishI nazwał imię miejsca onego Tabera: bo się zapalił przeciwko nim ogień Pański.
And the name of that place was called Taberah, because the fire of Jehovah burnt among them.
PolishA obłok Pański szedł nad nimi we dnie, gdy się ruszali z stanowiska.
And the cloud of Jehovah was over them by day, when they set forward from the camp.
PolishAle Anioł Pański w nocy otworzył drzwi u więzienia, a wywiódłszy je rzekł:
But an angel of the Lord by night opened the prison doors, and brought them out, and said,
PolishAle gdy umarł Jozue syn Nunów, sługa Pański, będąc we stu i w dziesięć lat;
And Joshua the son of Nun, the servant of Jehovah, died, being a hundred and ten years old.
PolishI stało się potem, że umyślił w sercu swojem Joaz odnowić dom Pański.
And it came to pass after this, that Joash was minded to restore the house of Jehovah.
PolishNiech będzie droga ich ciemna i śliska, Anioł Pański niech ich goni.
Let their way be dark and slippery, And the angel of Jehovah pursuing them.
PolishKtóż tak ślepy jako doskonały, ślepy, mówię, jako sługa Pański?
who is blind as he that is at peace [with me], and blind as Jehovah's servant?
PolishI umarł tam Mojżesz, sługa Pański, w ziemi Moabskiej, według słowa Pańskiego.
So Moses the servant of Jehovah died there in the land of Moab, according to the word of Jehovah.
PolishI rzekł do niego Anioł Pański: Przeczżeś bił oślicę swoję już po trzy kroć?
And the angel of Jehovah said unto him, Wherefore hast thou smitten thine ass these three times?
PolishGłos Pański nad wodami; Bóg chwalebny wzbudza gromy, Pan nad wodami wielkiemi.
The voice of Jehovah is upon the waters: The God of glory thundereth, Even Jehovah upon many waters.
PolishDuch Pański mówił przez mię, a słowa jego przechodziły przez język mój.
The Spirit of Jehovah spake by me, And his word was upon my tongue.
PolishKtóremu odpowiedział Anioł Pański: Przeczże pytasz o imię moje, które jest dziwne?
And the angel of Jehovah said unto him, Wherefore askest thou after my name, seeing it is wonderful?
PolishTedy mu się pokazał Anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza, na którym kadzono.
And there appeared unto him an angel of the Lord standing on the right side of altar of incense.
PolishOto, Ja wam poślę Elijasza proroka, pierwej niż przyjdzie on wielki i straszny dzień Pański,
Behold, I will send you Elijah the prophet before the great and terrible day of Jehovah come.
PolishRoku czwartego, miesiąca Kwietnia, założony jest dom Pański;
In the fourth year was the foundation of the house of Jehovah laid, in the month Ziv.