"osobliwy" Englisch Übersetzung

PL

"osobliwy" auf Englisch

PL osobliwy
volume_up
{Adjektiv Maskulin}

1. Allgemein

(Śmiech) Temat mojej prezentacji jest dość osobliwy, gdyż jest bardzo stary.
(Laughter) Well, the topic I'm going to discuss is one which is, in a certain sense, very peculiar because it's very old.
Nasze informacje są tak osobliwe w szczegółach, że nie można ich przeszukiwać tak samo jak innych.
Our information is so peculiar in detail, so that cannot be searched as others can be searched.
Tak, jak tutaj, lub w sposób bardziej osobliwy - jak tu -- to rok 1963 i obserwacja zaćmienia słońca w Stanach Zjednoczonych.
It can be just like this, or maybe like this, which is rather peculiar, but this is in 1963 -- the viewing of a sun eclipse in the United States.
Łatwo zobaczyć, na wykresie stworzonym w ten nieco osobliwy sposób, że wszyscy znajdują się na tej samej linii.
And what you see if you plot it in this slightly curious way is that everybody lies on the same line.
Co osobliwe, nie przewidziano żadnych sankcji dla krajów nie wywiązujących się z realizacji tak pięknych pomysłów.
It is curious that no sanctions have been foreseen for countries which do not fulfil the obligation to implement such beautiful ideas.
Według mnie, osoby pamiętającej z dzieciństwa dyktaturę Ceauşescu, macie osobliwą, jednostronną wizję demokracji i rządów prawa.
To me, as someone who lived through Ceaușescu's dictatorship as a child, this proves that you have a curious, one-sided idea of democracy and the rule of law.
osobliwy (auch: godny uwagi, wybitny)
osobliwy (auch: nowy, nowatorski, tasiemcowy)
volume_up
novel {Adj.}
volume_up
odd {Adj.}
Naszym zdaniem to osobliwe, że Ukraina jest krajem tranzytowym.
We find it odd that Ukraine is a transit country.
This is a really odd one. ~~~ This is Ferroplasma.
Pan poseł Leinen jest jednym z ojców tego rozporządzenia i niestrudzonym obrońcą partii politycznych, z którym wspólnie prowadziłem osobliwą walkę o uzyskanie porozumień.
Mr Leinen is one of the fathers of this Regulation and a tireless defender of political parties, with whom I have shared the odd battle to secure agreements, one might say.
osobliwy (auch: ciekawy, dziwny, oryginalny, zacofany)
volume_up
quaint {Adj.}
Rozumiecie mój osobliwy angielski akcent?
Can you understand my quaint English accent?
osobliwy (auch: niezwykły, wyjątkowy, pojedynczy)
Jego osobliwy styl postkolonialnego szowinizmu z pewnością skłonił część irlandzkich republikanów do poparcia sprawy traktatu.
His singular style of post-colonial jingoism certainly served to recruit several of the Irish republicans to the pro-Treaty cause.

2. "uczucie"

osobliwy (auch: dziwny)
volume_up
funny {Adj.} (feeling)

3. Ironisch

osobliwy (auch: swoisty)
volume_up
warped {Adj.} [übertr.]

Beispielsätze für "osobliwy" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishNastępnie wydarzenia w sposób dość osobliwy uległy spowolnieniu i ludzie zaczęli mówić, że kryzys minął.
Then things rather oddly began to slow down and people started to say that the crisis was over.
PolishAle najwidoczniej jest to osobliwy paradoks życia.
But apparently, this is a strange paradox of life.
PolishPan się też dziś opowiedział przy tobie, abyś mu był za lud osobliwy, jako mówił do ciebie, i żebyś strzegł wszystkich przykazań jego;
and Jehovah hath avouched thee this day to be a people for his own possession, as he hath promised thee, and that thou shouldest keep all his commandments;
PolishChciałbym wskazać Komisji, że sposób, w jaki to nastąpiło, był osobliwy, pragnę też jasno powiedzieć, że sprawa na tym się nie skończy.
I would like to point out to the Commission that the way this was handled was very strange and I must also say clearly at this point that this is not the end of the matter.
PolishAlbowiemeś ludem świętym Panu, Bogu twemu, i obrał cię Pan, abyś mu był za lud osobliwy ze wszystkich narodów, którzy są na obliczu ziemi.
For thou art a holy people unto Jehovah thy God, and Jehovah hath chosen thee to be a people for his own possession, above all peoples that are upon the face of the earth.