"oryginalny" Englisch Übersetzung

PL

"oryginalny" auf Englisch

PL oryginalny
volume_up
{Adjektiv Maskulin}

oryginalny (auch: autorski, początkowy, pierwotny)
Sport to oryginalny i przynoszący wiele przyjemności sposób nauki języków.
Sport is an original and enjoyable way to learn a language.
W obu przypadkach należy zachować oryginalny schemat leczenia.
In either case, the original treatment regimen should be maintained.
Oryginalny tekst Komisji był dla nas absolutnie akceptowalny, podobnie jak stanowisko Rady.
The Commission's original text was perfectly acceptable to us, as were the positions of the Council.
oryginalny (auch: ciekawy, dziwny, osobliwy, zacofany)
volume_up
quaint {Adj.}
Ostatnio powiedziałem to zwyczajnie do inwestora na jakiejś imprezie w Dolinie, na co odpowiedział "Jak oryginalnie".
And I recently said that to a venture capitalist casually at some Valley event, to which he replied, "How quaint."
oryginalny (auch: prawdziwy, autentyczny, istny, legalny)
W tym względzie, oferując oryginalne projekty rozwojowe, Unia Europejska będzie w przyszłości kluczowym partnerem obydwu państw.
For its part, by offering genuine development projects, the European Union will be a key partner in the future of both countries.
Oczywiście powinniśmy wykorzystywać je także do celów wspierania realizacji rozsądnych projektów; mam tutaj na myśli na przykład oryginalny program Erasmus dla stażystów.
Of course, we should also use it to support sound projects - I am thinking, for example, of a genuine Erasmus programme for trainees.
oryginalny (auch: prawny, legalny, prawniczy, prawowity)
volume_up
legal {Adj.}

Beispielsätze für "oryginalny" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishKreują swój wizerunek, oryginalny styl, całkiem jak projektanci mody.
They develop a persona, a signature style, much like fashion designers.
PolishWyjaśnienie tych rzeczy, przygotuje nas na bardzo oryginalny pomysł, mówiący o tym, jak można by leczyć raka.
Having explained those, that will set up for what I think will be a different idea about how to go about treating cancer.
Polish(Śmiech) Można - można zaznaczyć tekst; można zamienić ozodbniki na Helvetikę albo inną czcionkę: to jest tak na prawdę oryginalny artykuł.
(Laughter) ~~~ You could -- you could highlight it; you could make it Helvetica or something: it is the actual article.
PolishNie będę oryginalny składając gratulacje mojemu szkockiemu koledze, panu George'owi Lyonowi, z powodu bardzo rzetelnego sprawozdania.
Mr President, I shall be no exception in congratulating my Scottish colleague, George Lyon, on a very solid report.
PolishNatomiast zapobieganie skutkom kryzysu finansowego przez pozbawienie pracy 80 tysięcy polskich stoczniowców to bardzo oryginalny pomysł.
At the same time, mitigating the impact of the financial crisis by depriving 80 000 Polish shipyard workers of their jobs is a truly extraordinary idea.