"opróżniać" Englisch Übersetzung

PL

"opróżniać" auf Englisch

volume_up
opróżniać {imperf. Vb.}

PL opróżniać
volume_up
[opróżniam|opróżniłbym] {imperfektives Verb}

1. Allgemein

volume_up
to pump out {Vb.} (sth)
opróżniać (auch: opróżnić)
volume_up
to raid [raided|raided] {Vb.} [übertr.] (fridge)
opróżniać (auch: opróżnić)
volume_up
to strip [stripped|stripped] {Vb.} (room, house)

2. IT

opróżniać

3. Medizin

opróżniać (auch: opróżnić)
volume_up
to void [voided|voided] {Vb.} (bladder)
Te przybliżone dane zakładają opróżnianie pęcherza moczowego w odstępach dwugodzinnych.
These dose estimates assume a urinary bladder voiding interval of two hours.
Dawkę promieniowania dla organizmu można ograniczyć przez zastosowanie forsownej diurezy i częste opróżnianie pęcherza moczowego.
Radiation dose to the body can be limited by promoting a diuresis and frequent voiding of urine.

Synonyme (Polnisch) für "opróżniać":

opróżniać

Beispielsätze für "opróżniać" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishNastępnie pompę należy opróżniać i ponownie napełniać co 60 dni.
Subsequently the pump should be emptied and refilled every 60 days.
PolishI nie chodzi o to, że trzeba wiele doświadczenia, by nauczyć się zmywać podłogi i opróżniać kosze.
And they don't mean it takes lots of experience to learn how to mop floors and empty trash cans.
PolishW celu uniknięcia utraty leku podczas stosowania ampułko - strzykawki, nie należy opróżniać strzykawki z pęcherzyków powietrza przed wstrzyknięciem preparatu.
To avoid the loss of medicinal product when using the pre-filled syringe do not expel the air bubble from the syringe before the injection.
PolishObowiązkiem Komisji Europejskiej jest zapewnienie, że instytucje finansowe nie będą mogły opróżniać kieszeni funduszy emerytalno-rentowych, pozbawiać ludzi oszczędności i pracy.
The Commission has a responsibility to ensure that these institutions are not allowed to pick the pockets of pension funds, of savings and of jobs.