"opowiadanie" Englisch Übersetzung

PL

"opowiadanie" auf Englisch

volume_up
opowiadać {imperf. Vb.}

PL opowiadanie
volume_up
{Neutrum}

1. Allgemein

opowiadanie (auch: narracja)
volume_up
narration {Subst.}
Zamiłowanie do lekkiego i zrozumiałego opowiadania przyniosło Hartmannowi wielkie uznanie publiczności i polityków kulturalnych, ale krytyków zawsze nieco trzymało na dystans.
This love of playful, but understanding narration has brought Hartmann great success with the public and culture politician, but always distanced the review sections of the press.
opowiadanie
volume_up
narrative {Subst.}
Zdecydowałam, że dalej chcę opowiadać, ale wciąż chciałam napisać jakieś opowiadanie, i chciałam wymyślać moje historie.
And I decided that I wanted to tell -- but I still wanted to tell a narrative story and I still wanted to tell my stories.
opowiadanie (auch: nowela, romansidło)
volume_up
novelette {Subst.}
opowiadanie (auch: nowela)
opowiadanie (auch: opowieść, piętro, historia, relacja)
volume_up
story {Subst.}
Poza tym jego opowiadanie będzie ściśle chronologiczne.
And then they're going to tell their story in strict chronological order.
Swoje opowiadanie rozpocznę od pierwszej bomby atomowej – próbnego wybuchu Trinity, czyli Projektu Manhattan.
I'm starting the story with the first atomic bomb at Trinity, which was the Manhattan Project.
Władza to nie tylko opowiadanie o innych, ale w także w sposób definitywny.
Power is the ability not just to tell the story of another person, but to make it the definitive story of that person.
opowiadanie (auch: bajka, opowieść, rozhowor)
volume_up
tale {Subst.}
na wschodniej granicy mojej ojczyzny, Polski. ~~~ Szłam przez lasy z opowiadań mojej babci.
I was walking through the forests of my grandmother's tales.
opowiadanie
volume_up
telling {Subst.}
Opowiadanie historii (Śmiech) to opowiadanie dowcipu.
Storytelling -- (Laughter) is joke telling.
Rządom nie wychodzi opowiadanie historii.
Governments aren't very good at telling stories.
Informacja, która jest kopiowana między ludźmi przez naśladowanie, język, rozmowę, opowiadanie historii, noszenie ubrań, robienie różnych rzeczy.
Information that we copy from person to person, by imitation, by language, by talking, by telling stories, by wearing clothes, by doing things.

2. Literatur: "zwł. przygodowe"

opowiadanie
volume_up
conte {Subst.}

Beispielsätze für "opowiadanie" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishCytując opowiadanie o pająku imieniem Charlotte, pajęcza nić jest niesamowita.
To borrow from the writings of a spider named Charlotte, silk is terrific.
PolishIngeborg Bachmann za opowiadanie Der Schlaf in den Uhren; Drezdeńska Nagroda Poetycka
Ingeborg Bachmann Prize for Der Schlaf in den Uhren ('The Sleep in the Clocks'); Dresden Poetry Prize
PolishI tak oto nagle stało się trendy opowiadanie o epidemii otyłości.
It had become trendy to speak about the "obesity epidemic."
Polish(śmiech) Muszę powiedzieć, że to udowadnia, że opowiadanie historii to towar, to podstawowe pożywienie.
(Laughter) And I have to say, this really proves that storytelling, it's a commodity, it's a staple.
PolishOpowiadanie się za innymi rozwiązaniami oznacza istotne obciążenie ekonomiczne, którego czasami nie sposób wytrzymać.
Opting for other solutions means a substantial economic burden, which is often impossible to shoulder.
PolishCzy nie jest tak, że opowiadanie się za takim stanem rzeczy oznacza żenujące poniżanie wyznawanej przez siebie ideologii?
Is it not the case that to defend this state of affairs means an embarrassing humiliation with regard to one's own ideology?
PolishPo trzecie, opowiadanie się przez nas tutaj, w Unii Europejskiej, za nowymi elektrowniami jądrowymi byłoby zbyt absurdalne, by opisać to słowami.
Thirdly, it would be too absurd for words if we, in this European Union, were to opt for new nuclear plants.
PolishAS: Opowiadanie bez dialogu.
Polishopowiadanie żartów z udawaną powagą
PolishPodczas gdy liczby i statystyki te są interesujące i jest wielką frajdą opowiadanie o nich, Kiva jest dla mnie naprawdę opowiadaniem historii.
And while those numbers and those statistics are really fun to talk about and they're interesting, to me, Kiva's really about stories.
PolishNie jest przecież wiarygodne opowiadanie się z jednej strony za ochroną zdrowia pracowników, a z drugiej postulowanie kontynuacji opt-outu.
After all, it is not credible to stand up for the health protection of workers on the one hand and advocate a continuation of the opt-out on the other.
PolishChciałbym wyjaśnić moje stanowisko, czyli zdecydowane opowiadanie się za proponowanym rozporządzeniem, ustanawiającym ramy prawne dla systematycznego opracowywania statystyki w tym obszarze.
I wish to clarify my position, which is unhesitatingly in favour of the proposed regulation to establish a legal framework for the systematic production of statistics in this area.