"odwodnienie" Englisch Übersetzung

PL

"odwodnienie" auf Englisch

volume_up
odwodnić {perf.Vb.}

PL odwodnienie
volume_up
{Neutrum}

odwodnienie
odwodnienie, hipoproteinemia, hiperfosfatemia, hipoglikemia
dehydration, hypoproteinaemia, hyperphosphataemia, hypoglycaemia
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: anoreksja, odwodnienie, hipokaliemia, hiperglikemia
Metabolism and Nutrition Disorders: anorexia, dehydration, hypokalaemia, hyperglycaemia
Hiponatremia Hipokalcemia Zmniejszenie masy ciała Odwodnienie Pragnienie
Hyponatraemia Hypocalcaemia Weight decrease Dehydration Thirst
odwodnienie (auch: odwadnianie)

Synonyme (Polnisch) für "odwodnienie":

odwodnienie

Beispielsätze für "odwodnienie" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Polishpacjentów, u których występuje lub może wystąpić odwodnienie lub niedobór sodu (w tym
patients in whom fluid or salt depletion exists or may develop (including patients with
PolishStany współistniejące, w szczególności odwodnienie, ostra niewyrównana niewydolność serca,
Intercurrent events, in particular dehydratation, acute cardiac decompensation, metabolic
Polishia Jadłowstręt Bardzo często: len Hipokalcemia, odwodnienie, hiperurykemia, pragnienie Często:
Hypothyroidism§, hyperthyroidism§ Diabetes, aggravated diabetes
PolishNależy zachować ostrożność, ponieważ w tej grupie pacjentów może występować odwodnienie i (lub) hiponatremia.
Caution is therefore recommended since these patients may be volume and/ or salt depleted.
PolishU pacjentów z jadłowstrętem, astenią, nudnościami, wymiotami lub biegunką odwodnienie może wystąpić w szybkim tempie.
Patients with anorexia, asthenia, nausea, vomiting or diarrhoea may rapidly become dehydrated.
Polishjeśli pacjent cierpi na poważną infekcję lub odwodnienie,
if you have a severe infection or are dehydrated
Polishutrudnienie poł ykania, sedacja, niedożywienie i odwodnienie, choroby pł (np. zapalenie pł z
However, the incidence of death was higher in olanzapine-treated than in placebo-treated patients independent of these risk factors.
PolishBiegunka (która może spowodować odwodnienie)
PolishOdwodnienie terenów ogranicza parowanie, zmienia światło słoneczne w ciepło metaboliczne i przekształca ogromne przepływy energii w ich wnętrzu.
Land drainage reduces evaporation, changes solar heat into metabolic heat and transforms enormous energy flows within it.
PolishDotyczy to szczególnie podawania losartanu przy współistnieniu innych stanów (gorączka, odwodnienie), które mogą prowadzić do upośledzenia czynności nerek.
This applies particularly when losartan is given in the presence of other conditions (fever, dehydratation) likely to impair renal function.