"odwieść" Englisch Übersetzung

PL

"odwieść" auf Englisch

PL

odwieść {Verb}

volume_up
1. Allgemein
Hiszpania także zareagowała, planując wysłać samolot zwiadowczy, innymi słowy, samolot nieuzbrojony, aby odwieść uzbrojonych piratów od ich zamiarów.
Spain has also reacted by planning to send a reconnaissance plane, in other words, an unarmed plane to dissuade armed pirates.
2. "od czegoś"
volume_up
to discourage {Vb.} (from sth/doing sth)
3. "kogoś od czegoś"
odwieść (auch: oduczyć, oduczać, odzwyczaić)
volume_up
to wean {Vb.} (sb away from/off sth)
to wean sb away from sth
to wean sb away off sth

Synonyme (Polnisch) für "odwieść":

odwieść

Beispielsätze für "odwieść" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishStara się odwieść ajatollahów od ich jądrowych ambicji.
It is trying to jolly the ayatollahs out of their nuclear ambitions.
PolishMamy nadzieję, że uda nam się odwieść Stany Zjednoczone od tego pomysłu.
We hope that finally we will be successful.
PolishNie możemy dać się zastraszyć, stosując zwykłą europejską procedurę ustawodawczą, oraz odwieść Radę od ciągłego narzucania swojej woli.
We must try not to be cowed, making use of the European ordinary legislative procedure, and prevent the Council from always imposing its will.
PolishI ukamionujesz go aż na śmierć, ponieważ chciał cię odwieść od Pana, Boga twego, który cię wywiódł z ziemi Egipskiej, z domu niewoli;
And thou shalt stone him to death with stones, because he hath sought to draw thee away from Jehovah thy God, who brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage.
PolishJednak to nie wystarczy, by odwieść moją delegację od głosowania przeciw.
One positive aspect is undoubtedly the concern expressed about the fate of Malalai Joya and other activists, but that alone is not sufficient to prevent my delegation from voting against the report.