"odradzać" Englisch Übersetzung

PL

"odradzać" auf Englisch

volume_up
odradzać {imperf. Vb.}

PL odradzać
volume_up
[odradzam|odradzałbym] {imperfektives Verb}

odradzać (auch: odradzić)
Odradzałbym jednak tworzenie nowego organu, który miałby zajmować się tymi sprawami.
I would, however, advise against creating a new authority to deal with these questions.
Odradzam pójście tą drogą, ponieważ sprawi to, że stopniowe zmniejszanie zmieni się w całkowitą likwidację, na co Rada nie może przystać.
I would like to advise against this, because it will turn phasing-out into sleeping-out, which the Council cannot afford.
W związku z tym porównanie z Chinami jest ważne, ale ja zdecydowanie odradzałbym wskazywanie Chin jako przykładu do naśladowania w przypadku pacy wykonywanej przez nas w Europie.
Consequently, a comparison with China is important, but I would seriously advise against holding China up as an example for us to follow in our European work.

Synonyme (Polnisch) für "odradzać":

odradzać

Beispielsätze für "odradzać" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishA tak ona widząc, że się na to uparła, aby z nią szła, przestała jej odradzać.
And when she saw that she was stedfastly minded to go with her, she left off speaking unto her.
PolishNależy odradzać spożywanie soku grejpfrutowego podczas trwania leczenia nifedypiną (patrz także punkt 5. 2).
The intake of grapefruit juice during treatment with nifedipine is discouraged (see also section 5.2).
PolishJest to również działanie spóźnione wobec rzeczywistej sytuacji, ponieważ rynek zaczyna się w końcu odradzać.
It has also been left behind by developments on the ground, as the market is currently finally beginning to recover.
PolishZ uwagi na możliwość szkodliwego wpływu na niemowlę, należy odradzać karmienie piersią podczas przyjmowania preparatu Tarceva.
Because of the potential harm to the infant, mothers should be advised against breastfeeding while receiving Tarceva.
PolishTaki zarzut, nawet jeśli dotyczy dodatkowego miejsca, pokazuje, że dyskryminacja mająca na celu szkodzenie Włochom zaczyna częściowo się odradzać.
With this attribution, even if it comes in the form of an extra seat, discrimination orchestrated to harm Italy has been partially revived.
PolishPrzykład Wielkiej Rafy Koralowej dowodzi, że ekosystemy morskie potrafią się odradzać, jeżeli zostaną zastosowane niezbędne środki ochrony środowiska.
The example of the Great Barrier Reef demonstrates that marine ecosystems can regenerate if the necessary environmental protection measures are put in place.
PolishGruzińska gospodarka zaczyna się odradzać po podwójnym szoku spowodowanym konfliktem zbrojnym z Rosją w sierpniu 2008 roku oraz światowym kryzysem finansowym.
The Georgian economy is beginning to recover following the double shock caused by the military conflict with Russia of August 2008 and the global financial crisis.