PL odpadać
volume_up
[odpadam|odpadałbym] {imperfektives Verb}

1. Allgemein

odpadać (auch: odpaść)
volume_up
to flake [flaked|flaked] {intr.V.} (plaster)
odpadać (auch: odpaść)
volume_up
to flake off {intr.V.} (plaster)

2. "oderwać się"

Jeśli plaster zacznie odpadać, można nakleić go ponownie mocno dociskając.
If a patch does begin to come off, you may be able to make it stick again by pressing on it firmly.

3. "o terytoriach"

odpadać (auch: odpaść)
odpadać (auch: odpaść)
odpadać (auch: odpaść)

4. "być wyeliminowanym"

odpadać (auch: odpaść, rzucić)

5. Nautik

odpadać (auch: odpaść)

6. "o zwolnieniu z czynności", Umgangssprache

Jeśli plaster zacznie odpadać, można nakleić go ponownie mocno dociskając.
If a patch does begin to come off, you may be able to make it stick again by pressing on it firmly.
Krew krąży coraz wolniej, a po tygodniu organ odpada."
Blood flow is slowly retarded; a week later the parts in question fall off.
Najpierw skóra bieleje, a potem, gdy komórki obumierają, staje się czarna i odpada.
First, it turns white, and then when it's completed necrosis, it turns black, and then it falls off.

7. "być niemożliwym", Umgangssprache

Beispielsätze für "odpadać" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishPo przeprowadzonej terapii kleszcze będą odpadać od zwierzęcia przez okres od 24 do 48 godzin po inwazji; jednakże pojedyncze kleszcze mogą pozostać na zwierzęciu.
Following treatment, ticks will detach from the host within 24 to 48 hours after infestation; however, single ticks might remain on the animal.