"odczucia" Englisch Übersetzung

PL

"odczucia" auf Englisch

PL odczucia
volume_up
{Feminin Plural}

odczucia (auch: wrażenia, wyniki, komentarze, opinie)
volume_up
feedback {Subst.}

Beispielsätze für "odczucia" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishPodzielam odczucia posła Poula Rasmussena, że póki co nie zrobiliśmy zbyt wiele.
I would endorse the sentiments of Poul Rasmussen that we have not yet done enough.
PolishOgólnie rzecz biorąc, mamy mieszane odczucia co do sukcesów czeskiej prezydencji.
Overall, our conclusions about the success of the Czech Presidency are somewhat mixed.
PolishJeżeli chodzi o podane przez pana liczby, podzielam pana odczucia.
Mr Watson, as regards the figures you gave, I agree with your sentiment.
PolishAle warunki odczucia współczucia, jego wzbudzenia, są szczególnymi warunkami.
But the conditions for compassion to be activated, to be aroused, are particular conditions.
PolishJeśli chodzi o wybory, podzielam odczucia wysokiego przedstawiciela.
With regard to the elections too, Mr Solana, I can only echo your sentiments.
PolishWięc bardzo wyraźnie prosiła o odroczenie, nawet jeśli w pełni podziela nasze odczucia.
So she very clearly asked for a postponement, even though she fully shares our sentiments.
PolishCzuję się zdezorientowany i podejrzewam, że wielu moich wyborców ma podobne odczucia.
If I find it confusing, then I suspect many of my constituents do.
PolishObjawy ze strony oczu: niewyraźne widzenie; podrażnienie oka, ból oka, nietypowe odczucia w oku.
Effects in the eye: blurred vision, eye irritation, eye pain, abnormal sensation in eyes
PolishRząd Hiszpanii musi dać radę przekazać swoje odczucia i obawy partnerom.
The Spanish Government must be capable of passing on its feeling and concern to its counterparts.
PolishChciałabym podkreślić, że odczucia społeczne są niezwykle ważne.
Finally, let me stress that public perception is extremely important.
PolishOczekiwania te znacząco wpłynęły na ich późniejsze odczucia.
These expectations appear to have influenced significantly their subsequent perceptions.
PolishW pełni podzielam odczucia przedmówcy.
Madam President, I entirely agree with the sentiments expressed by the previous speaker.
PolishDlatego podzielam w pełni zarówno państwa odczucia, jak i obawy.
That is why I fully share both your sentiments and your concerns.
PolishO ile tego rodzaju odczucia oparte są na racjonalnych argumentach, szanuję je, nawet jeśli ich nie podzielam.
When that sentiment is based on reasoning, I can respect it, even if I do not agree.
PolishDziałania dotyczące oka: ból lub obrzęk oka, podrażnienie oka, suchość oka, nietypowe odczucia wewnątrz oka.
Effects in the eye: eye pain or swelling, eye irritation, dry eye, abnormal eye sensation
PolishMyślę, że prawie wszyscy podzielamy te odczucia.
We share these sentiments; I think they are shared by pretty much everyone.
PolishZapach powoduje, że moje odczucia są bardziej intensywne.
Smells are probably what cause me to have more intense sensations
PolishWięc, jakiekolwiek masz odczucia, to wszystko jest w tobie.
So, um, whatever vibe you might be getting, that's all on you.
PolishOK, no to większość z Was będzie miała podobne odczucia.
OK, so most of you are going to have a similar reaction to this.
PolishW pełni rozumiem odczucia ludzi dotkniętych kataklizmem.
I fully understand the feelings of the people on the ground.