"notyfikacja" Englisch Übersetzung

PL

"notyfikacja" auf Englisch

PL notyfikacja
volume_up
{Feminin}

1. Förmlich

notyfikacja (auch: awizo, zgłoszenie, awizacja, zawiadomienie)
Notyfikacja zostaje następnie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE.
This notification is then published in the Official Journal of the EU.
Druga sprawa to to, że notyfikacja nieprawidłowości może trwać nawet do 39 miesięcy - ponad trzy lata.
The second issue is that notification of irregularities can take up to 39 months - more than three years.
    Decyzje europejskie inne niż te, o których mowa w ustępie 2, są notyfikowane ich adresatom i stają się skuteczne wraz z tą notyfikacją.
European decisions other than those referred to in paragraph 2 shall be notified to those to whom they are addressed and shall take effect upon such notification.