"nieznany" Englisch Übersetzung

PL

"nieznany" auf Englisch

PL nieznany
volume_up
{Adjektiv Maskulin}

nieznany (auch: nieznane, nieznana, niewiadomy)
Potencjalny wpływ układu regulującego neurokininy na rozrodczość jest nieznany.
The potential effects on reproduction of alterations in neurokinin regulation are unknown.
Stopień ochrony u tych niemowląt po zastosowaniu szczepionki jest nieznany.
Therefore the degree of protection that would be afforded is unknown.
Dokładny mechanizm działania alitretinoiny w mięsaku Kaposiego jest nieznany.
The exact way alitretinoin works in Kaposi's sarcoma is unknown.
nieznany
volume_up
inglorious {Adj.} [arch.]
nieznany (auch: bezimienny, niesłychany)
nieznany (auch: niezbadany)
Sposoby, które mogą pozwolić nam pójść dalej, nową, nieznaną drogą.
Ways that might allow us to go on, down a new and uncharted road.
nieznany (auch: mało znany)
volume_up
unfamiliar {Adj.} (strange)
Miejmy nadzieję, że zwiększy to również zaufanie społeczeństwa w stosunku do nowych i nieznanych technologii.
Hopefully this will also increase the public's faith in unfamiliar new technologies.
W internecie należy zachowywać podobną ostrożność, odwiedzając nieznane witryny oferujące różne materiały rzekomo bezpłatnie.
On the web, you should adopt a similar level of caution when entering unfamiliar websites that claim to offer free things.
Przeszkody, na które natrafiają, obejmują bariery językowe, nieznane środowisko pracy, tradycje rodzinne i kulturowe, i tak dalej.
The obstacles they face include language barriers, an unfamiliar working environment, family or cultural traditions, and so on.
nieznany (auch: dziwny, obcy)
Strange fruit for ♫

Synonyme (Polnisch) für "nieznany":

nieznany

Beispielsätze für "nieznany" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishZwiązek pomiędzy zawałem, a uprzednim podaniem leku BeneFIX jest nieznany.
The relationship of the infarct to prior administration of BeneFIX is uncertain.
PolishMechanizm zaburzania czynności tarczycy przez Viraferon jest nieznany.
The abnormalities were controlled by conventional therapy for thyroid dysfunction.
PolishŻycie straciło również wielu obywateli Europy, a los niemal tysiąca jest wciąż nieznany.
Many European citizens have also lost their lives, and around 1 000 are still unaccounted for.
PolishA cały ten ekosystem był zupełnie nieznany jeszcze 33 lata temu.
And this whole ecosystem wasn't even known about until 33 years ago.
PolishAUC: ↔ Cmax: ↔ (mechanizm nieznany) Nie jest znane znaczenie kliniczne wpływu na AUC etynyloestradiolu.
Mean percent change in AUC, Cmax, Cmin with confidence intervals if availablea (mechanism)
PolishDanny uważa, że cudowna podróż ma nieznany rezultat.
And then Danny says a really great journey will have a secret payoff.
PolishKlęska miała nieznany w pakistańskiej historii rozmiar.
The scale of the disaster is unprecedented in Pakistan's history.
PolishDokładny mechanizm działania beksarotenu w CTCL jest nieznany.
The exact way bexarotene works in CTCL is not known.
PolishPięćdziesiąt trzy osoby straciły życie, los dwunastu osób jest nieznany, a setki ludzi straciło domy.
Fifty-three people died, a dozen people are unaccounted for, and hundreds of people have lost their homes.
PolishDokładny mechanizm jej działania w SLA jest nieznany.
The exact way in which it works in ALS is not known.
PolishZwiązek rakotwórczego działania mykafunginy na wątrobę u szczurów z jej właściwościami po stosowaniu leczniczym u ludzi pozostaje nieznany.
The relevance of the hepatocarcinogenic potential of micafungin for the human therapeutic use is not known.
PolishNa przykład w Afryce Południowej kontakt wzrokowy jest zupełnie nieznany: przy powitaniu nie patrzy się w oczy partnerowi.
In South Africa for instance, eye contact is absolutely not the norm: people don’t look each other in the eye when they greet.
PolishWpływ induktorów cytochromu P- 450 3A4 (np. rifampicyny czy fenytoiny) na produkt { NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO } jest nieznany.
Digoxin When multiple doses of digoxin and 10 mg atorvastatin were coadministered, steady-state plasma digoxin concentrations were unaffected.
Polish. - (PT) Wniosek Turcji o członkostwo w UE przerodził się w długotrwały, przeciągający się proces, którego wynik jest nadal nieznany.
in writing. - (PT) Turkey's EU-membership application has become a long, drawn-out process, the outcome of which still remains to be seen.
PolishNieznany jest związek pomiędzy odpowiedzią na leczenie oraz jego długookresowymi następstwami, takimi jak rak wątroby czy niewyrównana marskość wątroby.
The relationship between treatment response and long-term outcomes such as hepatocellular carcinoma or decompensated cirrhosis is not known.
PolishWpływ induktorów cytochromu P- 450 3A4 (np. rifampicyny czy fenytoiny) na produkt { NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO } jest nieznany.
Prevention of cardiovascular events in patients estimated to have a high risk for a first cardiovascular event (see section 5.1), as an adjunct to correction of other risk factors.
PolishPrzed rozpoczęciem pandemii nieznany jest wywołujący ją szczep wirusa, zatem firmy farmaceutyczne nie mają możliwości wcześniejszego opracowania odpowiedniej szczepionki.
Before a pandemic starts, nobody knows which strain of flu virus will be involved, so companies cannot prepare the correct vaccine in advance.
PolishDokładny mechanizm działania preparatu Rebif w SM jest jeszcze nieznany, lecz wydaje się, że interferon beta zmniejsza aktywność układu immunologicznego i zapobiega nawrotom SM.
The exact way that Rebif works in MS is not yet known but interferon beta seems to calm the immune system down and prevent relapses of MS.
PolishDokładny mechanizm działania preparatu Avonex w MS jest dotychczas nieznany, lecz wydaje się, że interferon beta zmniejsza aktywność układu immunologicznego i zapobiega nawrotom MS.
The exact way that Avonex works in MS is not yet known but interferon beta seems to calm the immune system down, and prevents relapses of MS.
PolishFunkcja tych receptorów nie jest poznana, tak samo jak nieznany jest efekt ich nadmiernej stymulacji angiotensyną II, której stężenie zwiększa się pod wpływem telmisartanu.
The functional role of these receptors is not known, nor is the effect of their possible overstimulation by angiotensin II, whose levels are increased by telmisartan.