"najważniejszy" Englisch Übersetzung

PL

"najważniejszy" auf Englisch

PL najważniejszy
volume_up
{Adjektiv Maskulin}

1. "*w danej chwili)"

najważniejszy
To stanowi obecnie, w moim przekonaniu, najważniejszy problem, ponieważ krach kredytowy negatywnie wpływa zarówno na wielkie, jak i na małe organizacje.
At the moment, this seems to me to be the main problem, because the credit crunch is affecting both large and small organisations.

Beispielsätze für "najważniejszy" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishJest to najważniejszy miernik postępu Turcji na drodze do Unii Europejskiej.
That is the critical yardstick of Turkish progress towards the European Union.
PolishAle jednak, nawet na tak podstawowym poziomie, kontekst jest najważniejszy.
And yet, even at this most fundamental level, context is everything.
PolishPakistan to najważniejszy kraj z punktu widzenia bezpieczeństwa na świecie.
Pakistan is the most crucial country in terms of global security.
PolishJest to trzeci, najważniejszy kryzys w ciągu ostatnich 10 lat.
(FR) Mr President, this crisis is the third major crisis in 10 years.
PolishMyślałam, że najważniejszy jest referat, stypendium i studia.
See, I thought today was about the speech, the fellowship...... my academic future.
PolishTo twój najważniejszy dzień, a nawet mnie nie zaprosiłaś.
The biggest day of your academic career, and you didn't even bother to invite me.
PolishEdukacja to zdecydowanie najważniejszy temat, któremu powinniśmy poświęcać więcej uwagi.
Education is definitely an extremely important subject and we should devote more attention to it.
PolishCałkowicie zgadzam się z grupą PPE, że najważniejszy jest ustęp 9.
I entirely agree with the PPE Group that paragraph 9 is central.
PolishObywatele stanowili najważniejszy punkt odniesienia dla tej inicjatywy od samego początku jej istnienia.
Citizens have been the focal point, the target, of this initiative from the very outset.
PolishMożesz nie mieć pieniędzy, rząd może nie być idealny, ale to nie jest najważniejszy czynnik.
You may not have the money; you may not have the Supreme Court; but that is not the defining factor.
PolishDziałania Rosjan w Gruzji zniweczyły najważniejszy psychologiczny składnik partnerstwa: zaufanie.
Russia's actions in Georgia destroyed the most vital psychological basis of a partnership: trust.
PolishDla nas, socjaldemokratów i socjalistów, solidarność w obecnej sytuacji stanowi najważniejszy filar.
For us as social democrats and socialists, solidarity is the central concept in this situation.
PolishTaki jest najważniejszy punkt sprawozdania i chciałbym prosić, żebyśmy przeprowadzili głosowanie.
That is the crucial point, and I would ask that we vote on it.
PolishJest to najważniejszy przepis rozdziału dotyczącego polityki pieniężnej.
This is the key provision in the monetary policy chapter of the Treaty on the Functioning of the European Union.
PolishOchrona konsumentów i pracowników musi stanowić najważniejszy element wszystkich inicjatyw prawodawczych UE.
Protection for consumers and workers must be the key point in all EU legislative initiatives.
PolishTo najważniejszy nasz obowiązek i priorytet, i mówimy o tym od dawna.
It is our duty to do so and we should give priority to this task. We have been discussing it for a long time now.
PolishSłusznie uznał pan za najważniejszy priorytet Komisji kwestie związane z zatrudnieniem i wzrostem gospodarczym.
You have rightly made employment and growth your highest priority.
PolishWidzimy matki jako najważniejszy składnik społeczeństwa.
We view mothers as a community's single greatest resource.
PolishWydaje mi się, panie komisarzu, że na pytanie "kto jest najważniejszy” odpowiedział pan, że obywatele UE.
I think, Commissioner, when you asked the question 'Who comes first?', you said it was the EU citizens.
PolishPoszanowanie praw człowieka to najważniejszy warunek dalszego rozwoju naszych stosunków z Mołdawią.
Respect for human rights remains a key condition for the further development of our relationship with Moldova.