"najistotniejszy" Englisch Übersetzung

PL

"najistotniejszy" auf Englisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "najistotniejszy" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "najistotniejszy" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishW tym względzie, najistotniejszy aspekt nie jest objęty tym sprawozdaniem.
In this respect, the most decisive aspect is not covered by this report.
PolishNajistotniejszy jest fakt, że dali mi wiarę, całkowitą wiarę, że ja potrafię.
But more significantly, they gave me the ability to believe, totally, to believe that I could.
PolishPodobnie jak w innych badanych krajach, za najistotniejszy problem uznano pracę.
I want to leave this up here and come back to it.
PolishI ten aspekt jest chyba najistotniejszy.
PolishChciałbym podkreślić, że dokument prezydencji, czy też kompromis prezydencji, zawiera najistotniejszy warunek z zakresu ochrony konsumentów.
May I underline that the text of the Presidency, or the Presidency's compromise, contains a most important provision in the area of consumer protection.
PolishPo trzecie, w rezolucji odniesiono się do zapewnienia uczciwej konkurencji, stanowiącej obecnie najistotniejszy element, którego brakuje w przejściowej wspólnej polityce rolnej.
Thirdly, it refers to securing fair competition, which is currently the most significant thing that is lacking from the provisional common agricultural policy.

Lerne weitere Wörter

Polish
  • najistotniejszy

Im Deutsch-Polnisch Wörterbuch findest Du noch weitere Übersetzungen.