"na temat" Englisch Übersetzung

PL

"na temat" auf Englisch

PL na temat
volume_up
{Adjektiv Maskulin}

Chcę pani również powiedzieć, że zgadzam się z pani trafnymi uwagami na temat konieczności skutecznego uzdrowienia gospodarki.
I also wish to say to you that I agree with your very pertinent comments on the need for effective economic recovery.
Chciałabym podziękować sprawozdawcy i Parlamentowi za przeprowadzenie w odpowiedniej chwili tej debaty na temat, który stał się aktualniejszy w kontekście wydarzeń w Fukushimie.
I would like to thank the rapporteur and Parliament for this timely debate on an issue which, in the context of Fukushima, has become more pertinent.

Synonyme (Polnisch) für "na temat":

na temat

Ähnliche Übersetzungen für "na temat" auf Englisch

na Präposition
na Pronomen
English
temat Substantiv

Beispielsätze für "na temat" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishNie ma dostępnych informacji na temat leczenia przedawkowania produktu Bondenza.
No specific information is available on the treatment of overdosage with Bondenza.
PolishWięcej informacji na temat sposobu przyjmowania leku znajduje się w rozdziale 3.
For more information on how to take your medicine, please refer to section 3.
PolishInformacja na temat oznaczenia Yondelis jako leku sierocego dostępna jest tutaj.
The record of Yondelis's designation as an orphan medicine is available here.
PolishPatrz INFORMACJE W RAMCE NA TEMAT REAKCJI NADWRAŻLIWOŚCI w punktach 4. 4 i 4. 8.
See BOXED INFORMATION ON HYPERSENSITIVITY REACTIONS in sections 4.4. and 4.8.
PolishFirma przedstawiła informacje z literatury naukowej na temat preparatu Cystadane.
The company presented information on Cystadane from the scientific literature.
PolishNie ma dostępnych informacji na temat leczenia przedawkowania preparatu Bondenza.
No specific information is available on the treatment of overdosage with Bondenza.
PolishBrak szczegółowych informacji na temat leczenia przedawkowania produktu Bondenza.
No specific information is available on the treatment of overdosage with Bondenza.
PolishParlament musi sponsorować konferencję na temat integracji społeczności romskiej.
Parliament must sponsor a conference on the integration of the Roma community.
PolishOświadczenie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego na temat sytuacji w Tunezji
Statement by the President of the European Parliament on the situation in Tunisia
PolishNie wezmę udziału w tej idiotycznej debacie na temat płynów.
Madam President, I am not going to take part in this stupid debate on liquids.
PolishW wyniku tego proponowana jest dyskusja na temat budowy elektrowni jądrowych.
As a result, the construction of nuclear plants is being tabled for discussion.
PolishNiezmiernie cieszy mnie pozytywne zdanie Komisji na temat naszego sprawozdania.
I am delighted that the Commission has said that it will endorse this report.
PolishDlatego też trudno jest w tej chwili udzielić szczegółowych odpowiedzi na ten temat.
It is therefore difficult at this time to give detailed answers on these issues.
PolishInformacje niemieckiego MSZ na temat niemiecko-francuskiego podręcznika historii
Information from the German Foreign Office on the German French history book
PolishDyskutujemy dziś na temat wsparcia finansowego dla Libanu.
(PL) Madam President, we are today debating macro-financial assistance for Lebanon.
Polishdanych na temat waldekoksybu i parekoksybu, przedstawionych w badaniach dotyczacych
the data on valdecoxib and parecoxib presented in the CABG (Coronary Artery Bypass
Polishdanych na temat celekoksybu przedstawionych w badaniu APC, wskazujących na zwiększone
the data on celecoxib presented in the APC study, which suggested a dose-related
PolishNie zaszkodzi przypomnieć sobie, jak ważne są te debaty na temat rybołówstwa.
It does no harm to remind ourselves how important these fisheries debates are.
PolishRoczne sprawozdania na temat ubóstwa w państwach członkowskich powinny bić na alarm.
The annual poverty reports in our Member States should set alarm bells ringing.
PolishMoim zdaniem, debata na temat procykliczności jest w chwili obecnej zbyt ogólnikowa.
As far as I am concerned, the debate on pro-cyclicity is too brief at the moment.