"mit" Englisch Übersetzung

PL

"mit" auf Englisch

EN

PL mit
volume_up
{Maskulin}

mit (auch: klechda)
volume_up
myth {Subst.}
Trzeci mit to twierdzenie, że oznakowanie zwiększa konkurencyjność Europy.
The third myth is that the marking increases European competitiveness.
Wolna, niezaburzona konkurencja to mit niszczący miejsca pracy i życia.
Free, undistorted competition is a myth that destroys jobs and lives.
Technologia stwarza mit kontroli nad życiem i śmiercią.
Technology projects the myth of control over our mortality.

Synonyme (Polnisch) für "mit":

mit

Beispielsätze für "mit" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishMIT właśnie ma nowy układ radiowy, który zużywa dużo mniej energii niż poprzednie.
MIT just has a new radio chip that uses far less power than our chips.
PolishZaprojektowaliśmy te kwadratowe roboty, które teraz testujemy w MIT, nazwane OperaBots.
We've designed these square robots that we're testing right now at MIT called OperaBots.
PolishNastępnie zabrali brykiety ze sobą do instytutu MIT, aby je przetestować.
And they took the briquettes back to MIT so that they could test them.
PolishW czasach moich studiów na MIT mieliśmy jeden wspólny komputer, który zajmował cały budynek.
When I was a student at MIT, we all shared one computer that took up a whole building.
PolishWziąłem je do wydawnictwa MIT i tam mi odpowiedziano "Sprytne ale nie dla nas.
And I took it to MIT press and they said, "Cute, but not for us.
PolishTo akurat nie moją praca, tylko mojego dobrego przyjaciela z MIT.
So, this isn't my work, but it's work of good friends of mine at MIT.
Polishzłożoność) litery „M-I-T” występują w idealnym porządku.
In the words "simplicity" and "complexity," M, I, T occur in perfect sequence.
PolishTo są niektóre projekty, w których uczestniczę na MIT, by sprawdzić, co przyjdzie po komputerach.
These are some projects I'm involved in today at MIT, looking what comes after computers.
PolishIdąc dalej, MIT pracuje nad robotami, które mogą wchodzić w interakcje bardziej jak ludzie.
Taking it a step further, MIT's media lab is working on robots that can interact more like humans.
PolishDwa lata temu zostałem najlepiej ocenianym wykładowcą na magisterskich studiach przesiębiorczości w MIT.
Two years ago, I was the highest-rated lecturer at MIT's entrepreneurial master's program.
PolishNur mit einem starken, einigen Europa können die Europäer - und kann die Welt - wirklich gedeihen.
Nur mit einem starken, einigen Europa können die Europäer - und kann die Welt - wirklich gedeihen.
PolishNIe, To ekonomiści z MIT z Canergie Mellon, z Uniwersytetu w Chicago I wiecie kto sponsorował te badania?
No. ~~~ These are economists from MIT, from Carnegie Mellon, from the University of Chicago.
PolishKażdy podpisywał, że rozumie, iż badanych obowiązuje kodeks honorowy MIT. ~~~ Potem darli swoje kartki.
So, we got people to sign, "I understand that this short survey falls under the MIT Honor Code."
PolishZostajesz w MIT, rozwijasz te pomysły? ~~~ CA: A ty?
Are you staying at MIT, or are you going to do something with this?
PolishCo ciekawe, MIT nie ma kodeksu honorowego.
And this is particularly interesting, because MIT doesn't have an honor code.
PolishW MIT trzeba wykorzystywać każdą zdobytą wiedzę.
I'm at MIT, at MIT you need to apply whatever basic knowledge you gain.
PolishWziąłem to i rozdałem 100 studentom MIT Zapytałem, "Co byście wybrali?"
I took this and I gave it to 100 MIT students.
PolishBadacze jadą do MIT w dzień zakończenia studiów.
And in the video, a group of researchers go to MIT on graduation day.
Polishi poszedłem na MIT.
And I thought, "What a turkey this guy is," and I went off to MIT.
Polish(śmiech) Projekt MIT -- przepytywali mnie co do MIT, przysłali swoich specjalistów do Bilbao.
(Laughter) The MIT project -- they were interviewing me for MIT and they sent their facilities people to Bilbao.