"kryć" Englisch Übersetzung

PL

"kryć" auf Englisch

EN
volume_up
kryć {imperf. Vb.}

PL kryć
volume_up
{Verb}

Nie możemy kryć się za plecami innych, ale spełniać nasze zobowiązania.
We must not hide behind others, but must fulfil our own obligations.
Nie wolno nam kryć, że sytuacja jest poważna, nie wolno jednak też popadać w pesymizm i fatalizm.
We must not hide the seriousness of the situation, but we must not be negative and fatalistic.
Europa nie może się kryć, gdy jest najbardziej potrzebna.
Europe must not hide when it is needed most.

Beispielsätze für "kryć" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishPokazuje to ogromne znaczenie, jakie może kryć się pod pozorną błahością tych zmian.
That shows the enormous impact that the apparent innocuousness of such changes can conceal.
PolishPrzestrzeń może kryć więcej wymiarów. ~~~ Przestrzeń może kryć więcej wymiarów.
But deeply tucked into the fabric of space itself, the idea is there could be more dimensions, as we see there.
PolishAle on nie chce kryć się w cieniu – przecież przez tyle lat trzymał tu straż bez względu na pogodę.
He has no intention of moving into the shade, however – Arpad Bella held the fort here for years, in all weathers.
PolishProsiłbym, by przestał Pan kryć się za Radą.
I would ask you to please stop hiding behind the Council.
PolishJeżeli taki był cel tego wyrażenia, to należało powiedzieć to otwarcie, a nie kryć się za planem na rzecz walki z kryzysem gospodarczym.
If that is what is intended by it, it should be spelt out and not brought in under an economic crisis plan.
PolishTo sposób walki z "piętnem zakażenia", hasło, które mówi "Można o tym rozmawiać, nie trzeba się z tym kryć".
And in a way because of the stigma, by wearing this t-shirt I say, "Yes, we can talk about this issue. It doesn't have to be in the closet."
Polishnie kryć swych uczuć
PolishZ perspektywy poszczególnych krajów sytuacja może jednak wyglądać inaczej, bo korzystna sytuacja na poziomie strefy euro może kryć znaczne zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi krajami.
For the individual countries, however, the story could be somewhat different, given that favourable developments in the euro area could mask a considerable level of diversity among countries.