"innowacyjny" Englisch Übersetzung

PL

"innowacyjny" auf Englisch

PL innowacyjny
volume_up
{Adjektiv Maskulin}

innowacyjny (auch: nowatorski)
Udało się uruchomić innowacyjny komponent współpracy transgranicznej.
The innovative cross-border cooperation component has been successfully launched.
Chcemy, aby rynek wewnętrzny był skuteczny, dynamiczny i innowacyjny.
We want the internal market to be effective, dynamic and innovative.
Jest nowy i innowacyjny, uwzględnia też w pełni wnioski wyciągnięte z kryzysu.
It is new and innovative. It fully takes into account the lessons learned from the crisis.
innowacyjny
Czy Komisja przewiduje inne innowacyjne środki mające na celu rozwijanie tego sektora?
Is it envisaging other innovatory measures with a view to developing this sector?
volume_up
cutting-edge {Adj.} [übertr.]

Synonyme (Polnisch) für "innowacyjny":

innowacyjny

Beispielsätze für "innowacyjny" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishMusimy to zrobić w sposób innowacyjny z myślą o teraźniejszości i przyszłości.
We need to show innovation in doing this, with a view both to the present and to the future.
PolishMŚP są dynamiczne i mają ogromny potencjał innowacyjny i rozwojowy.
SMEs are dynamic and have a great ability to innovate and develop.
PolishNawiasem mówiąc, ten instrument jest innowacyjny także według mojego przedmówcy.
So we should not blame ourselves all the time. By the way, this facility was an innovation by my predecessor.
PolishW końcu uwolni potencjał innowacyjny całej Europy.
Ultimately it will release innovation potential throughout Europe.
PolishPostępowy program to program, w którym dostrzega się zmiany, w którym się je przewiduje i który jest innowacyjny.
A progressive programme is one which sees changes, one which anticipates them and is capable of innovating.
PolishTańczy do muzyki, Lotte Reiniger, innowacyjny mistrz teatru cieni z lat 20tych. ~~~ innowacyjny mistrz teatru cieni z lat 20tych.
Lotte Reiniger, an amazing shadow puppeteer in the '20s, that started doing more elaborate things.
PolishZawsze byliśmy jednomyślni w wyznaczaniu celów dla Europejskiego Instytutu Technologii; chcemy umocnić potencjał innowacyjny Europy.
We were always of one mind in setting objectives for the European Institute of Technology: we want to strengthen Europe's capacity for innovation.
PolishNa przykład, UE mogłaby pójść za przykładem kanadyjskim i utworzyć fundusz innowacyjny, finansowany z pieniędzy pozostałych w budżecie UE na koniec roku.
For example, the EU could follow the Canadian model and set up an innovation fund financed from monies left in the EU budget at the end of the year.
PolishWierzę, że łącząc je w jeden filar możemy stworzyć spójny potencjał innowacyjny, który pozwoli na upowszechnienie ogólnoeuropejskich rozwiązań dla wyzwań społecznych.
By bringing them together under a single umbrella, I believe we can tap into their inherent innovation potential in order to deploy Europe-wide solutions that address societal challenges.
PolishMyślałem, że nasz pomysł był naprawdę innowacyjny, iskra geniuszu: wprowadzić ruchome kliniki zdrowotne, które można by rozpowszechnić na całym terenie Subsaharyjskiej Afryki.
And I thought, you know, we thought we were real bright, you know, sparks -- we've come up with this great idea, mobile health clinics widely distributed throughout sub-Saharan Africa.