"inicjować" Englisch Übersetzung

PL

"inicjować" auf Englisch

volume_up
inicjować {imperf. Vb.}

PL inicjować
volume_up
[inicjuję|inicjowałbym] {imperfektives Verb}

1. Allgemein

Państwa członkowskie same muszą inicjować reformy i przeprowadzać je.
Member States themselves must initiate reforms and carry them through.
Pragną inicjować korzystne przemiany w Europie.
On the contrary, they want to initiate beneficial changes in Europe.
UE musi stać się światowym liderem i inicjować strategie służące ochronie praw człowieka.
The EU must become a global leader and initiate strategies for protecting human rights worldwide.
inicjować (auch: uruchomić, rozruszać)
inicjować (auch: zainicjować)
volume_up
to spearhead {Vb.} (reform)

2. IT

inicjować
volume_up
to initialise {Vb.} [Brit.]
inicjować
volume_up
to initialize {Vb.} [Amer.]

Synonyme (Polnisch) für "inicjować":

inicjować

Beispielsätze für "inicjować" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishMam nadzieję, że jednocząc się w tej roli, będziemy w stanie inicjować szybkie procesy, które przywrócą normalne funkcje demokracji.
I hope that in this united role, we will be able to provoke rapid processes which will restore the normal functions of democracy.
PolishW rzeczywistości za pomocą takiego porozumienia będziemy mogli inicjować działania szybciej niż za pośrednictwem alternatywnych środków.
In fact, we could also instigate measures quicker through this kind of agreement than through what would otherwise have been the case.
PolishKampania na rzecz walki z ubóstwem powinna budzić świadomość problemu wśród obywateli oraz inicjować długoterminowe działania na rzecz walki z ubóstwem.
The campaign to fight poverty should raise public awareness and produce a long-term effort to fight the phenomenon of poverty.
PolishBędziemy realizować politykę sąsiedztwa i inicjować partnerstwa operacyjne z krajami Afryki w ramach wspólnej strategii Unia Europejska-Afryka.
We will implement the neighbourhood policy and launch operational partnerships with African countries under the joint European Union-Africa strategy.
PolishTak więc, jeżeli pani poseł ma w tej sprawie uwagi proszę zwrócić się do przewodniczącego swojej grupy, który mógł w tej sprawie inicjować, a nie inicjował.
I therefore suggest that, if the rapporteur has any comments to make on the subject, she should address them to the leader of her group, who could have intervened but failed to do so.