"iść przez" Englisch Übersetzung

PL

"iść przez" auf Englisch

PL

iść przez {Verb}

volume_up
iść przez (auch: przejść przez)

Ähnliche Übersetzungen für "iść przez" auf Englisch

iść Verb
przez Adverb
English
przez Präposition

Beispielsätze für "iść przez" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishKiedyś ktoś mi powiedział, że trzeba tak iść przez życie.
Somebody once told me it's like walking through life like this.
PolishJeżeli mamy iść naprzód, zaproponowane przez Komisję ramy legislacyjne powinny być ambitne.
If we are to move forward, it is crucial that the framework legislation proposed by the Commission should be ambitious.
PolishProszę iść za przykładem cytowanej przez Panią Margaret Mead.
PolishI przez was iść do Macedonii, i zasię z Macedonii przyjść do was, i od was być odprowadzony do Judzkiej ziemi.
and by you to pass into Macedonia, and again from Macedonia to come unto you, and of you to be set forward on my journey unto Judaea.
PolishA musiał iść przez Samaryję.
Polishiść przez życie