"głąb" Englisch Übersetzung

PL

"głąb" auf Englisch

EN

PL głąb
volume_up
{Maskulin}

1. "kapusty"

głąb
volume_up
heart {Subst.} (cabbage)

2. Abschätzig

głąb
volume_up
fathead {Subst.} [absch.]
głąb (auch: głupek)
volume_up
blockhead {Subst.} [Slg.]
głąb (auch: głupek)
volume_up
fathead {Subst.} [Slg.]
głąb (auch: głupek)
volume_up
meathead {Subst.} [Slg.]
volume_up
nerd {Subst.} [umg.]

Beispielsätze für "głąb" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishSkończyło się jednak na tym, że zabierałem naukowców z nami w głąb oceanu.
But what I wound up doing was bringing space scientists with us into the deep.
PolishFala powodziowa wdarła się w głąb lądu na odległość 35 km, zalewając i zasalając pola.
The tidal wave swept inland for 22 miles, flooding fields and leaving many of them heavily salinated.
PolishBy tam dotrzeć, musielibyśmy polecieć jeszcze 1,000 razy dalej w głąb międzygalaktycznej przestrzeni.
To get to a typical place, you've got to go 1,000 times as far as that into intergalactic space.
PolishMożemy schodzić tysiące metrów w głąb Ziemi.
We can now descend thousands of meters into the Earth with relative impunity.
PolishObecnie łazik podróżuje w głąb krateru.
So, specifically what we are doing now is that Rover is going down in that crater.
PolishTo, jak patrzymy w głąb ciemnego zaułka czy na leśną ścieżkę, usiłując dostrzec czyjąś twarz lub jakąś żywą istotę.
You know, we look down a dark alley or a jungle path, trying to make out a face or a creature.
PolishOdczuwałem potrzebę wycofania się w głąb czegoś innego.
I thought, I need to retreat into something else.
PolishWojska rosyjskie nie tylko wkroczyły na terytorium Południowej Osetii, ale przedostały się dalej w głąb kraju.
Russian troops not only entered the territory of South Ossetia, but advanced further into the country itself.
PolishNiesamowita ilość lodu została uwolniona z tych dolin, podczas gdy lodowiec osiadał i cofał się w głąb doliny.
A tremendous amount of ice has been let out of these valleys as it's retreated and deflated, gone back up valley.
PolishMusimy mieć możliwość zejść w głąb oceanów ze swobodą zwierząt i poruszać się w tym trójwymiarowym świecie.
What we need to do is go down into the ocean with the freedom of the animals, and move in this three-dimensional space.
PolishDzieje te są historią przenikania moralności w głąb instytucji i przekształcania przez nią politycznych paradygmatów.
It is the history of how moral will took root in the institutions and transformed the old political paradigms.
PolishA także muszle, odkryte przez zespół z Oxfordu, przetransportowane 125 mil w głąb lądu z wybrzeża Algierii.
You also see seashells -- as discovered by a team here in Oxford -- moving 125 miles inland from the Mediterranean in Algeria.
PolishJedną z bohaterek jest Noora, która potrafi zajrzeć w głąb ludzi, i zobaczyć w nich dobro i zło.
So, for example, there is the character of Noora. ~~~ She is meant to have the power to look inside people and see the good and bad in everyone.
PolishWięc możemy spojrzeć w głąb mózgu.
PolishAlbo możemy podążyć w największe głębiny, ponad 11 km w głąb Rowu Mariańskiego, gdzie do tej pory dotarło tylko dwóch ludzi.
We can pick up and fly to the deepest place: seven miles down, the Mariana Trench, where only two people have ever been. ~~~ Imagine that.
PolishDiestry są związkami lipofilnymi charakteryzującymi się lepszą zdolnością do wnikania w głąb skóry i jednoczesną niską dostępnością w osoczu.
The diesters are lipophilic components ensuring an enhanced penetration into the skin associated to a low plasma availability.
PolishOd lat mówiono nam, że efekty generowane przez rynek będą powoli przesączać się w głąb i w końcowym rezultacie każdy na tym skorzysta.
For years we have been told that the effects generated by the market would 'trickle down' and that in the end, everyone would benefit.
PolishDiestry są związkami lipofilnymi charakteryzującymi się lepszą zdolnością do wnikania w głąb skóry i jednocześnie niską biodostępnością ogólnoustrojową.
The diesters are lipophilic components ensuring an enhanced penetration into the skin associated with low systemic bioavailability.
PolishWięc oni idą w głąb kopalń, żeby znaleźć ciche środowisko, które pozwoli im usłyszeć odgłos cząsteczki ciemnej materii uderzającej w detektor.
So they go deep inside mines to find a kind of environmental silence that will allow them to hear the ping of a dark matter particle hitting their detector.
PolishWsiadasz do kapsuły, schodzisz w głąb tego ciemnego nieprzyjaznego środowiska, gdzie, nie ma żadnej nadziei na ratunek, jeżeli sam nie zdołasz wrócić na powierzchnię.
You get in this capsule, you go down to this dark hostile environment where there is no hope of rescue if you can't get back by yourself.