"fundusz" Englisch Übersetzung

PL

"fundusz" auf Englisch

PL fundusz
volume_up
{Maskulin}

1. Allgemein

fundusz
volume_up
fund {Subst.}
Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Społeczny powinny nadal funkcjonować wspólnie.
The Regional Development Fund and the Social Fund should continue to operate together.
Fundusz emerytalny Parlamentu Europejskiego jest dobrowolnym funduszem emerytalnym.
The European Parliament pension fund is a voluntary pension fund.
Środki te obejmują Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji.
This includes the European Social Fund and the European Globalisation Adjustment Fund.
fundusz (auch: kiciuś, pula, kotek, koteczek)
volume_up
kitty {Subst.}

2. Finanzen

fundusz (auch: pula)
volume_up
pool {Subst.}
Myślę, że już stwierdzono brak dodatkowych funduszy w tym zakresie i że nasza praca polega na ponownym rozdysponowaniu pieniędzy dostępnych na tym obszarze.
I think it has already been said that there is no additional funding, and what we are doing is rearranging the current pool of money that is available.

Synonyme (Polnisch) für "fundusz":

fundusz

Beispielsätze für "fundusz" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishAbsolutorium budżetowe 2008: siódmy, ósmy i dziewiąty Europejski Fundusz Rozwoju (EDF)
2008 discharge: seventh, eighth, ninth and tenth European Development Funds (EDF)
PolishAbsolutorium za rok 2006: szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty Europejski Fundusz Rozwoju (
2006 discharge: Sixth, Seventh, Eighth and Ninth European Development Funds (
PolishEuropejski Fundusz Rozwoju (EFR) (
2009 discharge: Eighth, Ninth and Tenth European Development Funds (EDF) (
PolishW tym kontekście swoją rolę powinny odegrać też Fundusz Spójności oraz fundusze strukturalne.
In this context, the Cohesion and Structural Funds should play their role also.
PolishAbsolutorium za rok 2007: 7, 8 i 9 Europejski Fundusz Rozwoju (EFR) (
2007 discharge: Seventh, Eighth and Ninth European Development Funds (EDF) (
PolishFundusz musi również zapewniać włączenie społeczne oraz ograniczać ubóstwo.
It should also aim to achieve social inclusion and reduce poverty.
PolishEuropejski Fundusz Rozwoju?
What significance do the Eight, Ninth and Tenth European Development Funds have for these people?
PolishMiędzynarodowy Fundusz Walutowy zapowiedział, że nie będzie kontynuować swojej "pomocy” dla Gruzji.
In Georgia, the IMF has announced that it will not be continuing its 'aid'.
PolishNa powrót wprowadziliście do europejskiej gry Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
You have brought the IMF back into the European fold.
PolishCałkowita kwota przeznaczona na fundusz wynosi dotychczas 1523 miliony euro.
The total amount committed so far is EUR 1 523 million.
PolishAbsolutorium za rok 2005: VI, VII, VIII i IX Europejski Fundusz Rozwoju (głosowanie)
Discharge 2005: 6th, 7th, 8th and 9th EDFs (vote)
PolishPowinniśmy uczynić ten fundusz jeszcze bardziej praktycznym i świadczyć większą pomoc na rzecz państw członkowskich.
We should make it even more practical and give greater assistance to Member States.
PolishFinansowanie interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, "Gwarancje" (głosowanie)
Financing of interventions by the EAGGF, Guarantee Section (vote)
PolishTen fundusz również jest częścią europejskiego modelu społecznego.
The EGF is also part of the European social model.
PolishFundusz wspiera przenoszenie produkcji, którą Grupa Danfoss przeprowadziła w celu zwiększenia zysków.
It endorses the relocations that the Danfoss Group has gone ahead with in order to increase its profits.
PolishEuropejski fundusz dostosowania do globalizacji jest instrumentem najnowszym.
PolishFundusz wspiera przenoszenie produkcji tekstylnej.
It endorses the relocation of textile production.
PolishSuma na kwotę 191.7 miliona EURO została już zainwestowana w Fundusz Wodny dla stref miejskich i podmiejskich.
A total of some EUR 191.7 million has already been invested in the Water Facility for urban and semi-urban zones.
PolishI to był [niezrozumiałe] Fundusz Tata, który dał mi sześć rupii na miesiąc, prawie dolar miesięcznie przez sześć lat.
And it was [unclear] Tata Trust, which gave me six rupees per month, almost a dollar per month for six years.
PolishPomimo że twój fundusz emerytalny 401(k) utracił na wartości.