"doznawać" Englisch Übersetzung

PL

"doznawać" auf Englisch

volume_up
doznawać {imperf. Vb.}

PL doznawać
volume_up
[doznaję|doznawałbym] {imperfektives Verb}

1. Allgemein

Co druga Europejka doświadczyła przemocy, ponad milion doznaje jej codziennie.
Half of all European women have experienced violence, and over one million suffer it on a daily basis.
Nie możemy już dłużej patrzeć z boku, jak kobiety i mężczyźni mający rodziny i prowadzący działalność na własny rachunek doznają niesprawiedliwości społecznej.
No longer can we look on from the sidelines as self-employed women or men with families experience social injustice.
Zgadzam się z tym, że ubój zwierząt na dużą skalę powinien być przeprowadzany z należytym uwzględnieniem norm humanitarnych, ograniczających cierpienie doznawane przez zwierzęta.
I agree that the largescale slaughter of animals should be carried out with due regard for humanitarian standards, limiting the suffering experienced by animals.

2. "czegoś"

doznawać (auch: doznać)
To przede wszystkim rolnictwo doznaje uszczerbku na skutek coraz częstszych susz i innych klęsk żywiołowych.
It is the first to suffer the increase in droughts and natural disasters.
Ludzie doznają niepotrzebnego cierpienia i umierają z uwagi na ograniczone usługi medyczne i leczenie.
Individuals suffer needless pain and death owing to limited medical services and treatment.
Co druga Europejka doświadczyła przemocy, ponad milion doznaje jej codziennie.
Half of all European women have experienced violence, and over one million suffer it on a daily basis.
doznawać (auch: doznać)
Każdego dnia nawet 100 osób doznaje poważnych okaleczeń dłoni.
Up to 100 sustain mutilations to their hands every day.
W rzeczywistości, ponad cztery miliony osób doznaje wstrząsu mózgu każdego roku, a są to dane dotyczące dzieci poniżej 14 roku życia, które widzieliśmy na pogotowiach.
In fact, more than four million people sustain a concussion every year, and these data are just among kids under 14 who were seen in emergency rooms.

Synonyme (Polnisch) für "doznawać":

doznawać

Beispielsätze für "doznawać" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishPacjenci z powyższymi objawami mogą także czuć się smutni, doznawać poczucia winy i lęku lub napięcia.
People with this condition may also feel depressed, guilty, anxious or tense.