"doniosły" Englisch Übersetzung

PL

"doniosły" auf Englisch

volume_up
donieść {perf.Vb.}

PL doniosły
volume_up
{Adjektiv Maskulin}

doniosły (auch: kluczowy, poważny, ważny, istotny)
This is a very important precedent.
Inny doniosły aspekt, który również został tu poruszony dotyczy dostępu do informacji oraz jego wagi.
Another very significant aspect, which fellow Members have also mentioned here, is that access to information is important.
doniosły (auch: wyniosły, wzniosły, wysoki, patetyczny)
volume_up
lofty {Adj.}
doniosły (auch: wielkiej wagi)
doniosły (auch: nowatorski)
volume_up
seminal {Adj. m.}
doniosły (auch: ważny, ważki, ciężki)

Beispielsätze für "doniosły" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishTybetańskie grupy na emigracji doniosły, że w czasie protestów zmarło co najmniej 800 osób.
Tibetan exile groups have reported that at least 800 people died during the protests.
PolishJest to doniosły krok we właściwym kierunku.
This is a powerful step in the right direction.
PolishGdy zrozumiemy doniosły i symboliczny wymiar tych kwestii, europejski nakaz aresztowania może - i powinien - się sprawdzać.
When we understand the serious and symbolic effect of these cases, the European Arrest Warrant can and should work.
PolishUnia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego z pewnością stanowi doniosły krok naprzód w wysiłkach na rzecz partnerstwa eurośródziemnomorskiego.
Certainly, the Union for the Mediterranean is a significant step forward in the efforts for the Euro-Mediterranean partnership.
PolishProblem Romów jest bardzo doniosły, zarówno w Europie, jak i w Rumunii.
The problem of the Roma is a very real one, for Europe generally and also for Romania, and it was something we were aware of when we visited Romania.
PolishZ drugiej strony niezależne ośrodki analityczne na Ukrainie doniosły ostatnio, że z 69 planowanych reform zostały przeprowadzone 4.
On the other hand, independent analytical centres in Ukraine have reported recently that out of 69 planned reforms, only four have been made.
PolishMiejmy nadzieję, że dzisiejszy wynik głosowania będzie wystarczająco doniosły, abyśmy wreszcie osiągnęli to, co wydawało nam się, że załatwiliśmy 25 lat temu.
Hopefully today's vote will be sufficiently overwhelming to finally achieve what we thought we had managed 25 years ago.
PolishUważam to za doniosły moment dla każdego euroentuzjasty, zważywszy, iż posiadany przez nas obszar swobodnego przemieszczania się obejmuje 3,6 miliona km2.
I think that this is a proud moment for any staunch European supporter, knowing that we have an area of free movement of 3.6 million km2.
Polish. - (SL) Prezydencja Rady przyjmuje sprawozdanie pana Goepel'a jako bardzo wyważony i doniosły wkład do debaty.
President-in-Office. - (SL) The Presidency of the Council welcomes the report by the rapporteur, Mr Goepel, as a very measured and resounding contribution to the debate.