"dołączyć się" Englisch Übersetzung

PL

"dołączyć się" auf Englisch

EN

PL dołączyć się
volume_up
{reflexives Verb}

Pragnę również dołączyć się do gratulacji dla pana posła Richarda Corbetta.
. - (ES) Mr President, I would also like to join you in congratulating Richard Corbett.
Po pierwsze chciałbym, dołączyć się do podziękowań dla Nikolaya Mladenova za bardzo istotną i ważną pracę.
Mr President, first of all I want to join in thanking Nickolay Mladenov for a very important and serious piece of work.

Synonyme (Polnisch) für "dołączyć się":

dołączyć się

Ähnliche Übersetzungen für "dołączyć się" auf Englisch

dołączyć Verb
się Pronomen

Beispielsätze für "dołączyć się" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishChciałabym się dołączyć do gratulacji w stronę naszego sprawozdawcy.
(DE) Mr President, I would like to add my congratulations to our rapporteur.
PolishJest lista członków funduszu, można ją dołączyć i wydaje mi się, że to wystarczy.
There is a list of participants in the scheme - we could include this and I think this would suffice.
PolishChcę się dołączyć do głosu pana Juvina - pomoc humanitarna jest słabo skoordynowana.
(PL) Mr President, I would like to add my voice to that of Mr Juvin - the humanitarian aid is poorly coordinated.
PolishChcę się dołączyć do gratulacji dla prezydencji portugalskiej.
on behalf of the PSE Group. - (ES) Mr President, I wish to add my congratulations to the Portuguese Presidency.
PolishNa wstępie chciałbym dołączyć się do gratulacji udzielanych sprawozdawcy za jego aktualne sprawozdanie.
Madam President, I wish to begin by adding my congratulations to the rapporteur on a timely report.
PolishChciałbym dołączyć się do gratulacji w stronę sprawozdawcy.
on behalf of the Verts/ALE Group. - Mr President, I would add my own congratulations to the rapporteur this evening.
PolishZalecano, aby do informacji o produkcie dołączyć uaktualnione ostrzeżenie odnoszące się do dzieci i młodzieży.
An updated warning in relation to children and adolescents was recommended to be included in the Product Information.
PolishChciałbym się dołączyć do głosu mojego kolegi Kaczmarka i powiedzieć tak: to, że dochodzi do zamachu stanu w Afryce, właśnie w Mauretanii, to nie jest jakieś zaskoczenie.
A coup d'état in Africa and more precisely in Mauritania can come as no surprise.
PolishPozwolę sobie tylko dołączyć się do pochwał za wykonaną pracę oraz do poczynionych dotąd uwag.
Mr President, may I just say that I would like to add my compliments on the work that has been done and the comments that have already been made.
PolishChciałabym dołączyć się do podziękowań dla moich kolegów z komisji, dla pana posła Böge i dla obu sprawozdawców za ich ciężką pracę nad tym budżetem.
I would like to add my thanks to my fellow committee members, to Mr Böge and to the two rapporteurs for their hard work on this budget.
PolishNiestety nie mogę również dołączyć się do pochwał wyrażanych przez różnych przedmówców, dotyczących naszych osiągnięć w przededniu konferencji w Kopenhadze.
The huge praise that various speakers have expressed for what we have achieved in the run up to Copenhagen is also something that I, unfortunately, cannot go along with.
PolishPodmiot odpowiedzialny dokonał zarówno oceny zaburzeń dróg moczowych, jak i występowania krwawień z przewodu pokarmowego, i zgodził się dołączyć je do wykazu reakcji niepożądanych.
The MAH completed both the assessment of urinary disorders and of occurrence of gastrointestinal haemorrhage and agreed to add them to the adverse reaction table.
PolishWięc tak to działa -- właśnie przed chwilą uruchomiliśmy ten program Ludzie wysyłają zaproszenia i zachęcają się, by dołączyć do serwisu. ~~~ Zaczęliśmy od naszej własnej firmy.
So this is how -- we just deployed it -- we just decided that people would send each other invitations to get into the service, and so we just had the people in our company initially send them out.