"dołączony" Englisch Übersetzung

PL

"dołączony" auf Englisch

PL dołączony
volume_up
{Adjektiv Maskulin}

dołączony (auch: przywiązany, przydzielony, dobudowany)
Paszport roślin dołączony do młodego drzewka wskazuje, że zostało ono wyhodowane w odpowiednich warunkach.
A plant passport attached to a young tree indicates that it was grown under healthy conditions.
Do pojemnik dołączony jest licznik dawek, który wskazuje, ile dawek pozostało w inhalatorze.
The canister has a counter attached to it, which shows how many actuations of medicine are left.
Z tego względu do sprawozdania Parlamentu dołączony jest plan działań, w którym poruszono wiele z tych tematów.
That is why, attached to Parliament's report, there is an action plan that brings out many of these themes.

Beispielsätze für "dołączony" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishOdpowiedni tekst został dołączony do konkluzji Rady w sprawie środowiska z 2 marca 2009 r.
The relevant text is included in the Environment Council conclusions of 2 March 2009.
PolishPudełko (opakowanie zawierające urządzenie Alaris i oddzielnie dołączony rozpuszczalnik)
Outer Carton (Pack with ALARIS and separate storage for solvent)
PolishDo syropu dołączony jest kieliszek do odmierzania dawki (odpowiadający 50 mg lakozamidu).
A measuring cup with graduation marks (corresponding to 50 mg lacosamide) is provided with the syrup.
PolishAby odmierzyć właściwą dawkę, należy zawsze używać dozownika, który jest dołączony do opakowania leku.
The dispenser provided with your medicine must always be used to measure to correct dose.
PolishW opakowaniu dołączony jest doustny dozownik do dawkowania leku z podziałkami 30 mg, 45 mg i 60 mg.
For dosing, an oral dispenser with 30 mg, 45 mg and 60 mg graduations is provided in the box.
PolishTo on podpisał protokół socjalny dołączony do traktatu z Maastricht.
He signed the Social Protocol of the Maastricht Treaty.
Polishe Preparat Zenapax dołączony do innych leków immunosupresyjnych był skuteczniejszy niż placebo
Zenapax was more effective than placebo in reducing the rate of rejection when added to immunosuppressive therapy.
PolishDo opakowania dołączony jest niebieski przenośny pojemnik (Shuttle) przeznaczony do przechowywania dobowej dawki alli.
A blue carry case (Shuttle) is included in this pack for carrying your daily dose of alli.
PolishDo powyższego sprawozdania dołączony będzie, we właściwym przypadku, projekt ustawodawczy wprowadzający taki system”.
The report shall, if appropriate, be accompanied by a legislative proposal setting up such mechanism'.
PolishZasilacz midspan High PoE jest dołączony do kamery.
A High PoE midspan is supplied with the camera.
PolishOdmierzyć 52 ml wody, napełniając kubek miarowy do wskazanego poziomu (kubek miarowy jest dołączony do opakowania).
Measure 52 ml of water by filling the measuring cup to the indicated level (measuring cup included in the box).
PolishDo kamery jest dołączony zasilacz typu midspan.
PolishWażne informacje o niektórych składnikach leku Valtropin Dołączony do leku Valtropin rozpuszczalnik zawiera metakrezol.
Important information about some of the ingredients of Valtropin The accompanying solvent of Valtropin contains metacresol.
PolishDodatkowo dołączony będzie poradnik dotyczący dawkowania oraz przelicznik dawek do użytku zarówno przez lekarza, jak i pacjentów.
Instructions to change and rotate the site of injection for each injection to avoid the development of lipohypertrophy.
Polishrot (dołączony do opakowania)
PolishMam nadzieję, że nowa Komisja, wdrażając dołączony do strategii plan działania, będzie pamiętała również o tej rezolucji.
I hope that the new Commission, by instituting the action plan associated with the strategy, will bear this resolution in mind too.
PolishNiniejszy dział ulotki dla pacjenta jest tym, który został dołączony w formie aneksu do decyzji Komisji na podstawie odwołania do art. 31.
These sections of the Package Leaflet are the ones that were Annexed to the Commission Decision on this Article 31 referral.
Polishdo stosowania z lekiem Omnitrope 3, 3 mg/ ml roztwór do wstrzykiwań (nie jest dołączony do opakowania; patrz Instrukcja użycia dla Omnitrope Pen 5);
use with Omnitrope 3.3 mg/ ml solution for injection (not supplied in the pack; see Instructions for Use provided with the Omnitrope Pen 5).
Polishdo stosowania z lekiem Omnitrope 6, 7 mg/ ml roztwór do wstrzykiwań (nie jest dołączony do opakowania; patrz Instrukcja użycia dla Omnitrope Pen 10);
for use with Omnitrope 6.7 mg/ ml solution for injection (not supplied in the pack; see Instructions for Use provided with the Omnitrope Pen 10).
PolishNiniejszy dział Charakterystyki Produktu Leczniczego jest tym, który został dołączony w formie aneksu do decyzji Komisji na podstawie odwołania się do art. 31.
These sections of the Summary of Product Characteristics are the ones that were annexed to the Commission Decision on this Article 31 referral.